Paydaş Katılım Politikası

Çimsa olarak iş süreçlerimizin ve değer zincirimizin en önemli öğelerini oluşturan paydaşlarımıza karşı hissettiğimiz sorumluluk duygusu ile açık, şeffaf ve yapıcı bir iletişimin etkin mekanizmalar kullanılarak gerçekleştirilmesini benimsiyoruz.

Çimsa’nın paydaş zincirini oluşturan taraflar; çalışanları, yatırımcıları, müşterileri, kamuoyu, tedarikçileri, alt işverenleri, kamu kurumları, akademik kuruluşlar, Sabancı Topluluk Şirketleri, finansal kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, sektörel kuruluşlar, meslek örgütleri, medya gibi faaliyetlerimizden etkilenebilecek veya faaliyetlerimizi etkileyebilecek kişi veya kuruluşlardır.

Paydaş katılımı, Çimsa’nın faaliyetleri ile ilgili olarak paydaşları ile sürekli bilgi ve görüş alışverişinde bulunduğu bir süreçtir. Bu esnada paydaşlarımız kendi bakış açıları ve önceliklerini Çimsa’nın gündemine sunarken, Çimsa da paydaşları için olası riskleri ve fırsatları değerlendirerek, yönetmektedir.

Paydaş katılımı yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde gerçekleşebileceği gibi ticari, çevresel, yönetişim, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, operasyonel, sosyal ve diğer ilgili konuları kapsayabilir. Paydaş türüne ve konu içeriğine göre biçim ve zamanlama olarak değişkenlik gösterebilen paydaşlarla iletişimin büyük bölümü günlük ticaret ve hizmet döngüsü kapsamında yaşanmaktadır.

Bu noktada, paydaşlarla periyodik olarak bir araya gelinecek etkinliklerin, seminerlerin ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesi; çeşitli anketlerle paydaş özelinde ölçümlemeler yapılması ve saha ziyaretleri gibi uygulamalarla paydaşlardan etkin geri bildirim alınması paylaşımların zenginleştirilmesine yönelik oluşturulan paydaş katılım planlarının önemli adımlarıdır ve sistematik olarak gerçekleştirilmektedir.