Kurumsal

Sosyal Sorumluluk

ÇİMSA, toplum için değer yaratan ve kalıcı farklı sosyal sorumluluk çalışmalarını her zaman desteklemektedir.

Sürdürülebilirlik bilgi ve anlayışı geliştikçe bu konudaki uygulama ve iş birlikleri de artmaya devam etmektedir. 21. yüzyıl şirketlerinin yeni iş yapma modelleri klasik iş yapma modelinden çok daha farklı bir anlayışa sahiptir. Artık şirketlerin sadece hissedarları ve ekonomi için finansal değer yaratmaları değil, iş yapma modelleri ile toplumun sorunlarına çözüm getirmeleri beklenmektedir. Bu bazda şirketler için toplumsal katkıda bulunma işlerinin bir parçası olmaya başlamıştır. Çimsa geçmişte değişik bölgelerde gerçekleştirdiği katkılarını daha sistemli ve daha kapsayıcı bir modele doğru taşımaktadır. 2015 yılında gerçekleşen performans geliştirme ve topluma katkı amaçlı sosyal sorumluluk çalışmaları aşağıdaki şekilde özetlenmektedir:

Sabancı’dan aldığımız güç ve vizyon doğrultusunda sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirerek ve toplum için kalıcı değerler yaratarak, Engelliler Haftası kapsamında bu yıl yedinci kez, ihtiyaç sahibi engelli bireyleri akülü tekerlekli sandalyeleri ile buluşturduk.2 Haziran’da Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız iş birliği sonucunda, iş ortaklarımızın da katılımı ile pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleşen etkinlikte akülü tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine hediye ettik.

2015 yılından beri sürdürdüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile engelli bireylerin sosyal yaşama dahil olmaları konusunda farkındalık yaratmayı ve bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Bu projeyle yedi yılda toplam 281 adet akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi engelli bireylere ulaştırdık.

Çevreyi ve insanı temel alan, bireysel ve toplumsal refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan projeler yürüten bir marka olarak sosyal sorumluluk çalışmalarımızın etki alanını genişleterek yarattığımız faydayı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz.

Çimsa, eğitimi, ülkemizin kurumsal desteğe ve katkıya en çok ihtiyaç duyulan alanlarından biri olarak tanımlamaktadır. Şirket, bu doğrultuda çocuklara destek olacak projelere büyük önem vermekte ve katkı sağlamaktadır. Bu bakış açısından hareketle “Yaz Çocukları” projesini hayata geçiren Çimsa, tam 10 yıldır çocukların kişisel gelişimlerinin ve özgüvenlerinin pekiştirilmesine yönelik önemli çalışmalara imza atmaktadır. Niğde Fabrikası’nda çalışanların çocuklarının katılımıyla başlayan proje, süregelen yıllarda Niğde’nin civar köylerinden çocukların da katılımıyla genişlemiştir. Projeye katılan toplam çocuk sayısı 1.000’e ulaşmıştır. Proje boyunca bir psikolog, üç drama ve üç spor eğitmeni ile 7-12 yaş arası çocuklara yönelik ikişer haftalık dönemlerden oluşan eğitimler sunulmaktadır. Çimsa, Yaz Çocukları projesi ile sağladığı katkının ardından sahip olduğu gücü ve deneyimi, önümüzdeki dönemde faaliyet gösterdiği bölgelerde, farklı
projelere aktararak katma değer yaratmaya devam edecektir.

 

Çimsa, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda eğitim ve çocuk projelerine öncelik vermektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocuklara yönelik eğitim projelerini desteklemek Çimsa için öncelik taşımaktadır. Çimsa, “Yaz Çocukları” kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile ülkemizin en temel konularından biri olan eğitim alanında çocuklara katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda 2011 yılında Çimsa Niğde Fabrika’da ‘‘Yaz Çocukları’’ kurumsal sosyal sorumluluk projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje ile çocukların, duygusal, bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir. ‘‘Yaz Çocukları’’ projesine 2011 yılında sadece Niğde Fabrika çalışanlarının çocukları katılırken, ilerleyen yıllarda Niğde’nin civar köylerinde yaşayan çocuklar da katılım göstermiştir. Yaz Çocukları projesi, 2016 yılında Mersin’e, 2018 yılında ise Kayseri’ye taşınmıştır.

Projesi kapsamında 7-8, 9-10 ve 11-12 yaş aralıklarındaki çocuklar ayrı ayrı gruplandırılarak, her yaş grubuna özel ikişer haftalık eğitim sağlanmaktadır. 2011 yılından bu yana yürütülen Yaz Çocukları projesi, çocukların eğitimine yönelik sürdürülebilir bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak devam etmektedir.

Çimsa, Yaz Çocukları projesi ile 8 yılda 863 çocuğa ulaştı.

Farklı illerde farklı iş birlikleri ile yüzlerce çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak büyük bir sosyal sorumluluk projesine dönüşecek Yaz Çocukları ile Çimsa, topluma katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje, her dönem en az bir psikolog, üç drama eğitmeni ve üç spor eğitmeni ile gerçekleştirilmektedir. Her yıl, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin Çocuk Üniversitesi Bölümü ile gerçekleştirilen iş birliği ile çocuklar için yeni bir ufuk açılmaktadır. “Küresel İklim Değişikliği ve Bireysel Davranışlarımız” eğitiminde öğrencilere, iklim değişikliğinin nedenlerini ve etkilerini azaltabilmek için yapılması gerekenler konusunda bilgi verilmektedir. “Geri Dönüşüm” eğitimleri ile geri dönüşüme gidecek kağıt, karton ve plastikleri kullanarak yaptıkları oyuncaklarla atıkların değerlendirilmesini öğrenen çocuklar ayrıca, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde göç eden kuşların dinlenme yeri olan baraj gölünde flamingoları gözlemleyerek ekosistem hakkında bilgi edinmektedirler. Kimya laboratuvarı, ziraat fakültesi, yabancı diller bölümü ve güzel sanatlar fakültesinde temel eğitim gören çocuklara eğitimin önemi ve üniversitelerin eğitimdeki yeri hakkında bilgi verilmektedir.

Proje kapsamında her yıl bir sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yapılmaktadır.

Proje kapsamında her yıl bir sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yapılarak, çocuklara daha fazla gelişim alanı yaratmayı hedefleyen Çimsa, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı Çevko’nun destekleri ile “Yaz Çocukları” şenliğinde çevreci kedi “Çevki” çocuklarla bir araya gelmiş ve etkinlik sonrasında çocuklara Çevko’nun çocuk kitapları hediye edilmiştir. Çimsa’nın Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği FODER ile yapmış olduğu işbirliği neticesinde ise, FODER’den gelen eğitmenler Yaz Çocukları’na finansal okuryazarlık eğitimleri vermiştir.

Çimsa, toplum için değer yaratan ve kalıcı farklı sosyal sorumluluk çalışmalarını da her zaman desteklemektedir.

Çimsa, Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile engelleri ortadan kaldırmak için 2015 yılında Mersin Engelliler Haftası kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiştir. 4 yıldır büyüyerek devam eden kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında Engelliler Haftası’nda Mersin’deki engelli bireylere akülü tekerlekli sandalye hediye edilmektedir.

Engelli bireylerin sosyal yaşama dahil olması konusunda farkındalık yaratılması amaçlanan projede, dünyada ve Türkiye’de engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve toplumun farklı segmentlerine düşen sorumlulukların altı çizilerek; engelleri ortadan kaldırmak için işbirlikleri düzenlenmektedir. Bu işbirliği içerisinde hareket eden Çimsa; 2015 yılında 25 adet, 2016’da 36 adet, 2017 ve 2018 yıllarında ise 50’şer adet olmak üzere toplam 161 adet akülü tekerlekli sandalye hediye etmiştir.

2015 yılında başlatılan ve aralıksız devam eden kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile engellilerin toplumsal hayata katılmaları için katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından düzenlenen “Steptember” sosyal sorumluluk projesine Çimsa çalışanları gönüllü olarak destek vermişlerdir. Üç grup halinde toplam12 çalışan, Cerebral Palsy ile yaşayan çocuk ve yetişkinlerin hayatlarında fark yaratmak için Eylül ayı boyunca çeşitli aktiviteler ile günde 10.000 adım atmıştır. Aynı zamanda projeye bağış toplamak için kampanyalar düzenlenerek destek toplanmıştır.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik Bölümü ile Çimsa arasında “Sağlıklı Beslenme ile İlgili Çalışma Hayatında Sosyal Sorumluluk Projesi” için protokol imzalanmıştır.

NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kaner, Yrd. Doç. Dr. Meltem Soylu ve Araştırma GörevlisiEda Başmısırlı’dan oluşan ekip tarafından hazırlanan sağlıklı beslenme ile ilgili sosyal sorumluluk projesinin Çimsa’da uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır.

Dünyanın ilk sualtı kulüpleri arasında bulunan Türk Balıkadamlar Spor Kulübü’nün her yıl düzenlediği 15. Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali bu sene tarihi Haydarpaşa Garı’nda Çimsa’nın desteği ile İstanbullularla buluşmuştur. 4-13 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen Festival, geçen sene kaybettiğimiz Türkiye’de ve yurt dışında gerçekleştirdiği proje ve araştırmalarla sualtı dünyası için önemli hizmetler sunan Gökhan Türe’ye ithaf edilmiştir. On gün süren festivalde sergi, film ve multimedya gösterisi, söyleşi, seminer, atölye, panel ve sosyal sorumluluk projeleriyle yüze yakın sayıda etkinlik yeralmıştır.

Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali’ne, çevre, sualtı ve görüntüleme alanlarında değerli projelere imza atan yurt içi ve yurt dışından çok sayıda seçkin fotoğrafçı, film ve belgesel yönetmeni, araştırmacı ve akademisyen katılırken, çocuklara yönelik gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle deniz kültürü ve sevgisinin daha küçük yaşlarda kazandırılması hedeflenmektedir.

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim Eğitim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan İyon, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyan Foça’nın 5 bin yıllık tarihi, Çimsa’nın katkılarıyla Ahmet Vasfi Pekin imzasıyla “Foça Tarihi” kitabında ölümsüzleştirilmiştir.

Ege Bölgesi’nde İzmir’in yaklaşık 70 km kuzeyinde bulunan ve Antik Çağ’dan günümüze İyon esintileri taşımaya devam eden turizm cenneti Foça’nın 5 bin yıllık mirasını anlatan “Foça Tarihi”adlı eser Ahmet Vasfi Pekin imzasıyla yayınlanmıştır.

Başta Foça Belediyesi olmak üzere birçok kurum ve eserin arşivlerinin araştırılmasıyla derlenen ve uzun uğraşlarla ortaya çıkan eser, toplam 168 sayfadan oluşmakta ve Foça tarihiyle ilgili birbirinden özel 50 adet fotoğrafı içermektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile kültür-sanat alanında değer yaratan çalışmalara desteğini sürdüren Çimsa’nın katkılarıyla basımı tamamlanan kitap Ağustos ayı itibarıyla yayınlanmıştır. Yazar Ahmet Vasfi Pekin, kentin coğrafyasında meydana gelen önemli gelişmeleri ve tanıklık ettiği tarihi değişimleri ele aldığı “Foça Tarihi” kitabında, kentin kuruluşundan bugüne kadar olan hikayesini çarpıcı bir anlatımla ortaya koymaktadır.

Dünya Çevre Günü nedeniyle, Çevre Müdürlüğü tarafından açılan resim-şiir-kompozisyon yarışmalarına katılan ve dereceye giren öğrencilere dağıtılmak üzere bisikletler Çimsa Niğde Fabrikası tarafından Niğde Çevre İl Müdürlüğü’ne ulaştırılmıştır. Sürdürülebilir dünya hedefiyle sadece bu günkü değil gelecek kuşakları da önemseyen Çimsa, geleceğin büyükleri olan çocuklar için hem öğretici hem de eğlenceli bir hediye seçmiştir. Çimsa Niğde Fabrikası tarafından Niğde Çevre İl Müdürlüğü’ne 10 adet bisiklet hediye edilmiştir.