İnsan Kaynakları

Bireysel Performans Yönetimi Sistemi

Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini, şirket stratejileri doğrultusunda yönetim ilkelerine göre tasarlanmış olan hedefler ve yetkinlikler ile destekliyoruz.

Beyaz yaka çalışanlarımız için Çimsa’da her sene başında şirket ve üst yönetim hedeflerinin belirlenmesi ile birlikte tüm pozisyonlara indirgenen iş hedeflerinin yanı sıra, pozisyona özel yetkinliklerden oluşan performans yönetim süreci bulunuyor. Dolayısıyla performans yönetimimiz, bireysel performans, iş ve yetkinlik hedeflerinin birlikte hareket ettiği bütünsel bir süreç olarak tasarlandı. 

Mavi yaka çalışanlarımız ise bireysel bilgileri, becerileri ve yetkinlikleri doğrultusunda sistem üzerinden yöneticileri tarafından yıl sonunda değerlendiriliyor. Tüm bu aşamalarda çalışanlarımızın sürece aktif katkı yapmasını bekliyor ve sürecin sonuçlarını çalışanlarımızla şeffaflıkla paylaşıyoruz.

Bireysel performans yönetim sistemimiz sayesinde, çalışanlarımızın objektif değerlendirilmesini gerçekleştirirken aynı zamanda çalışan-yönetici görüşmeleri sayesinde organizasyonel iklime, karşılıklı güvene ve şirket içi iletişime katkı sağlıyoruz. Sürekli geri bildirim kültürümüzü desteklemek için hedeflerimizin ihtiyaca göre revize edilmesini sağlayan yıl boyunca açık canlı bir sistem kullanıyoruz. Bu sayede, çalışanlarımızın hem kendi hedefleri hem de şirket hedefleri ile ilgili farkındalığını arttırarak sürekli gelişimi destekliyoruz. Performans yönetim sistemimiz; insan kaynaklarındaki ücretlendirme, yetenek yönetimi, gelişim ve eğitim gibi süreçlere de katkılar sağlıyor.

Sendikal ve Endüstriyel İlişkiler

Şirketimizde hem beyaz yakalı (sendikasız) çalışanları hem de mavi yakalı (sendikalı) çalışanları istihdam ediyoruz. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) üyesi olan Çimsa’daki mavi yakalı çalışanlarımız ÇİMSE-İŞ sendikasına üyedirler. Bu nedenle, özellikle fabrikalarda mavi yakalı çalışan ilişkilerinin sendikal boyutta yönetilmesi bizler için oldukça önem taşır.

İşyeri sendika temsilcileri ve saha ekiplerimizle etkin iletişim kurmak şirketimiz için oldukça önem taşır çünkü mavi yakalı çalışanlara yönelik insan kaynakları yaklaşımlarının ancak sendikal ilişkilerin başarıyla yürütülmesi ile mümkün olduğuna inanıyoruz.

Sektörümüzde oldukça yoğun bir istihdam alanı bulunduran alt işveren firması çalışanları da endüstriyel ilişkilerimiz içerisinde büyük önem taşır.

Beyaz yakalı (sendikasız) çalışanlarımızın iş sözleşmelerini ve şirket geneli uygulamalarının mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesinin takibini de yine endüstriyel ilişkiler başlığı altında ele alıyoruz.

Ücret ve Ödül Yönetimi

Çimsa olarak, rekabetçi, eşitlikçi ve yüksek performans kültürünü destekleyen bir ücret ve yan haklar politikasına sahibiz. Toplam ödül yönetimimizi, ücret ve yan haklar yönetimi ile ödüllendirme süreçlerinin birleşimi olarak değerlendiriyoruz. Ücret ve yan haklar yapısını kademe ve unvan bazında şekillendirerek, kendimizi objektif kademe yapısı üzerinden konumlandırıyoruz. Bu yapıda, her pozisyonun görev tanımı ve organizasyondaki yerini dikkate alınarak iş değerlemesi yapıyor ve pozisyon kademelerini belirliyoruz. Ücret ve yan haklar politikalarını belirlerken, her kademe ve unvan yapısı için, piyasa verilerini, şirket içi dengeleri, şirket hedeflerini gözetiyoruz.

Ödüllendirme süreci ile şirkette iş sonuçları veya projeler bazında önemli başarılar gösteren çalışanlarımızın, yıl içerisinde belli onay mekanizmalarından geçerek ödüllendirilmelerini ve bu sadece motivasyonlarının arttırılması hedefliyoruz.

Çimsa Dükkan

Çalışanların farklı çalışma koşullarına göre, değişen ihtiyaçlarını yanıtlamak ve seçim özgürlüğü sunmak amacıyla 2015 yılında Esnek Yan Haklar Programımızı uygulamaya aldık. Esnek Yan Haklar uygulamamız olan Çimsa Dükkan sayesinde, çalışanlarımıza mevcut yan haklarını değiştirme ve belirlenen kurallar çerçevesinde yeni yan haklar satın alma olanağı sunuyoruz. 

Her yıl Ocak ayında çalışanlarımızın erişimine açılan esnek yan hak programı Çimsa Dükkan ile çalışanlar, yasal süre üzerindeki izin hak edişlerini, yemek kartlarına yüklenen bakiyenin bir kısmını veya tamamını satarak ve/veya sağlık sigortası planlarını bir alt plana geçirerek, istekleri doğrultusunda giyim, kozmetik, gıda ve perakende gibi alanlarda geçerli çekler alabiliyorlar.

Ödüllendirme ve Öneri Sistemi

Çalışanlarımızı, örnek davranışları ile Şirket’e katkıları ve yarattıkları değerleri göz önünde bulundurarak ödüllendiriyoruz. 

Çimsa çalışanları yaratıcı fikir, düşünce, iyileştirme ve gelişim önerilerini mail ya da sistem üzerinden yazılı şekilde iletiyorlar. Öneriler İSG, kalite, bakım, üretim, çevre başta olmak üzere Şirket’in faaliyet gösterdiği tüm iş alanlarını içeriyor. Tüm çalışanların katılım sağlayabildiği bu programda, fikirler aylık bazda değerlendirilerek uygulama sürecine alınıyor. 

Olumlu değerlendirilen ve önerilerini bizlerle paylaşan tüm Çimsa çalışanlarının fikirlerini, belirlenmiş kriterler doğrultusunda puanlanarak dijital hediye çeki ile ödüllendiriyoruz. Ödüller; dijital hediye çeki, gıda, giyim, teknoloji, e-ticaret, akaryakıt gibi pek çok farklı alanı içeriyor.