İnovasyon

İş Birliklerimiz

Formülhane, üniversite, kamu, özel kuruluşlar vb. pek çok paydaşımız ile yapılan işbirlikleri sayesinde değer zincirimizin tüm halkalarına dokunan faydalar yaratmaya devam ediyor.

Üniversite ve endüstriyi bir araya getiren ortak projeler, akademik bilginin hayata geçmesini sağlıyor. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile yürütüğümüz projeler ise pek çok sürece dokunarak verimlilik ve memnuniyet düzeyinde artış ile sonuçlanıyor.