Sürdürülebilirlik

Sıfır İş Kazası Yolculuğumuz

Bizi biz yapan özen kültürümüz gereği, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sıfır iş kazası hedefimize ulaşma yönünde çizdiğimiz yol haritamız ile güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması için büyük bir

hassasiyetle çalışıyoruz.

Davranış dönüşümü odaklı iş planlarımızı, İSG risklerinin yönetimine dair proaktif bakış açımız ile birleştirerek, faaliyetlerimizden etkilenme potansiyeli olan tüm paydaşlarımızın katılımı ile hayata geçiriyoruz.

kaza-siklik-orani-ve-hedef
Kaza Sıklık Oranlarımız ve Hedefimiz

2019 yılında tüm çalışanlarımızı odağımıza alarak başladığımız Çimsa Cares programı yol haritasında planladığımız ana temalar çerçevesinde ilerlemeye devam ediyoruz. Özen kültürü kanalıyla çalışanlarımızın davranışlarına odaklanarak iş yapış şekillerini ve İSG bakış açılarını her geçen gün ileriye götürüyoruz. 

Organizasyon içi diyaloğun artması, özen kültürü dönüşümünün sağlanması, çalışanlarımızın birbirine yaklaşımının ve birbirilerini önemseme duygusunun geliştirilmesi, programın yapıtaşını oluşturuyor.

Çimsa Cares ile davranışları daha sistematik bir şekilde yönetmek adına uluslararası araçları standartlarımıza dahil ettik. Stop-Evaluate-Adjust (SEA) ile işbaşı öncesi risk farkındalıklarının artırılması, Observation-Impact-Listen-Suggestion (OILS) ile kişisel

gelişimleri sürekli beslemeyi; Antecedent-Behaviour-Consequence (ABS) ve Buzdağı ile davranışların arkasındaki gerçek nedenleri anlamayı ve kök neden analizlerini daha sağlıklı yapmayı; Gemba ile yerinde görme ve diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Bireylerin sadece kendilerini değil birbirilerini koruduğu; alt işveren, müteahhit, tedarikçi, ziyaretçi ve müşterilerin kapsandığı

Çimsa Cares programı, farklı eğitim içerikleri ile çalışanlarımıza dokunmaya devam ediyor.

İSG yol haritamız kapsamında belirlediğimiz konulara ve hem Çimsa hem alt işveren çalışanlarımızın İSG gelişimlerine katkıda bulunan eğitim çalışmalarımız, uzaktan erişimli ve pandemi kuralları çerçevesinde yüz yüze şekilde devam ediyor. 

Sıfır iş kazası hedeflerimiz doğrultusunda, saha çalışanlarımız ile güçlü bir temasın sağlanması ve davranışlarının gözlenmesi amacıyla oluşturduğumuz Gemba ve saha denetim uygulamaları pozitif iletişim kültürünü de destekliyor. Yıl bazında yayınlanan planlar doğrultusunda yürütülen Gemba ve saha denetimlerinde Çimsa Cares kültürüne dair gözlemleri dijital platformlar kanalıyla kayıt altına alıyoruz. 

Gemba nedir?

Faaliyet yerine giderek, sahada olup biteni görmeyi, olanları ilk ağızdan dinlemeyi ifade eden bir yalın davranış tarzıdır. Gemba Walk (Gemba Yürüyüşü) gerçek süreci görme, işi anlama, soru sorma ve öğrenme eylemini ifade eder.

Müteahhit Yönetim Sistemi, faaliyet döngümüzde görev alan alt işveren, müteahhit ve tedarikçilerimizin seçimi, onaylanması, çalışma mahalline kabulü, çalışmayı yürütme ve performans değerlendirmesi de dahil olmak üzere tüm süreci kapsayacak şekilde ele alıyor.

İhale sürecinden başlayarak tüm uygulama adımlarında kılavuz rolü oynayan “İş Sağlığı ve Güvenliği Şartnamesi”nin güncel koşullara uygun hale getirilmesi ile iş ortaklarımıza risklerin yönetimine dair kural ve yöntemlerimizi aktarıyoruz.