İnovasyon

ürün geliştirme

ÜRÜN GELİŞTİRME

 • Yeni / özel ürün geliştirme
 • Sürdürülebilir ürünler
 • Ürün optimizasyonu


PROSES VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

 • Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi
 • Enerji verimliliği
 • Dijitalleşme, akıllı üretim teknolojileri
 • Yapay zeka ve görüntü işleme
 • Yeni proses teknolojileri

UYGULAMA GELİŞTİRME

 • Yeni uygulama alanlarının geliştirilmesi
 • Mevcut uygulamaların optimizasyonu
 • Müşteri odaklı ortak projeler


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • Alternatif yakıt ve hammadde
 • Düşük karbonlu çevreci ürünler
 • Döngüsel Ekonomi
 • Endüstri 4.0
 • Karbon yakalama, kullanma ve depolama uygulamaları
uygulama geliştirme