Sürdürülebilirlik

Paydaş İlişkilerimiz

Paydaş katılımı, faaliyetlerimiz ile ilgili olarak paydaşlarımız ile sürekli bilgi ve görüş alışverişinde bulunduğumuz bir süreç. Bu esnada paydaşlarımız kendi bakış açıları ve önceliklerini Çimsa’nın gündemine sunarken, Çimsa olarak paydaşlarımız için olası riskleri ve fırsatları değerlendirerek yönetiyoruz.

Çalışanlarımız, hissedar ve yatırımcılarımız, müşterilerimiz, yerel halk ve kamuoyu, tedarikçilerimiz ve kamu kurumları öncelikli paydaş grubumuzu oluşturuyor.

Bu grupta yer alan paydaşlarımız ile etkileşimli bir iletişim ve iş birliği içinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İş döngüsü kapsamında yaşanan paydaş iletişimi, Çimsa açısından talep ve beklentileri doğru anlamak, ölçümlemek ve değerlendirmek adına son derece değerli bir platform sunuyor. Öncelikli paydaş grubumuza ek olarak akademik kuruluşlardan medyaya kadar çeşitlilik gösteren diğer paydaşlarımız ile de yakın iletişim içinde faaliyet gösteriyoruz.

Paydaş katılımı yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde gerçekleşebileceği gibi ticari, çevresel, yönetişim, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, operasyonel, sosyal ve diğer ilgili konuları kapsayabilir. Paydaş türüne ve konu içeriğine göre biçim ve zamanlama olarak değişkenlik gösterebilen paydaşlarla iletişimin büyük bölümü günlük ticaret ve hizmet döngüsü kapsamında yaşanıyor.

Bu noktada, paydaşlarla periyodik olarak bir araya gelinecek etkinliklerin, seminerlerin ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesi; çeşitli anketlerle paydaş özelinde ölçümlemeler yapılması ve saha ziyaretleri gibi uygulamalarla paydaşlardan etkin geri bildirim alınması, paylaşımların zenginleştirilmesine yönelik oluşturulan paydaş katılım planlarımızın önemli adımlarını oluşturuyor ve tarafımızca sistematik olarak gerçekleştiriliyor.

paydas-iliskileri-1
paydas-iliskileri-2