İnovasyon

Avrupa Birliği (Horizon 2020) destekli projeler

Jeotermal sistemlerin yeraltı termal depolama performansı ile maliyet verimliliğinin artırılması ve ileri malzeme ile süreç geliştirilmesine yönelik Geocond Projesi’nde İspanya ve İsveç’te yürütülen pilot uygulamalar 2020 yılında tamamlandı. Proje, değerlendirmesi ve hedef kontrolleri sonrası 2021 Şubat ayında alınan Avrupa Birliği Komisyon kararı ile başarılı bir şekilde sonuçlandı.

ürün geliştirme
uygulama geliştirme

Çimsa’nın öncelikli konularından dijital dönüşüm konusunda çalışmaları devam eden, AB destekli HyperCog Projesi, ikinci yılını tamamladı. Proje kapsamında Mersin 3. Tesis beyaz çimento üretim hattında verimlilik ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi için dijital teknolojik çözümlerin entegre edilmesinin yanı sıra doğal kaynak tüketimini optimize ederek çevresel etkilerin azaltılması da planlandı. Veri analizi ve proses parametrelerin anlamlandırılarak makine öğrenmesi yöntemleri için gerekli bilgiler proje partnerleri ile paylaşıldı. 

Projenin diğer bir aşaması olan, çalışanların dijital dönüşüme uygunluğu ve yeterliliği kısmında, Fransız ve Türk proje partnerleri tesis çalışanları ile bilgi alışverişinde bulundu. HyperCog projesi kapsamında geliştirilmiş yeni nesil teknolojilerin entegre edilmesi ile çimento sektöründe akıllı fabrikaya dönüşüm ve Endüstri 4.0 yönünde büyük bir adım atılmış olacak.

2020 Mayıs ayında başlayan döngüsel ekonomi konulu ICEBERG Projesi kapsamında Çimsa, çevresel etkileri azaltılmış çimento geliştirmek ve beton esaslı yapı ürünlerinde çevresel etkileri azaltılmış çimento kullanımından ve optimizasyonundan sorumlu olacaktır. Bina yıkıntılarının akıllı ayrıştırılması ile elde edilen geri dönüştürülmüş malzemeler ile yeşil çimento kategorisine eklenebilecek yeni bir eko-hibrit çimento geliştirerek, ultra hafif yapısal olmayan duvar elemanları ve yeşil ahşap talaşlı beton panellerin geliştirilmesinde de iş birliği yapılacak. 

Proje kapsamında pilot fırınımızda kalsiyum sülfoalüminat (CSA) klinkeri üreteceğiz.

Bir diğer Horizon 2020 projesi olan FORGE’un hedefi zorlu kullanım şartlarına dayanıklı metal alaşımlar ve seramikler içeren kompozit koruyucu kaplama geliştirmektir. Bu çalışma ile enerji yoğun endüstrilerde kullanılan malzemelerin yaşam döngüsü yaklaşımı yoluyla iyileştirilmesi, daha düşük CO2 salınımı, mevcut malzemelerin korozyon/erozyon sorunlarına karşı direncinin artırılması ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor. 

Çimsa’da atık ısı tesisi ve farin değirmeni iç gövdesi yüksek sıcaklık ve malzeme akışından dolayı erozyona uğruyor. Yeni geliştirilecek alaşım kaplamalar ile ekipman ömrünün uzatılması ve maliyetlerin azaltılması planlanıyor.