Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Sürdürülebilir yaşam alanlarının gelişimi için düşük karbon ekonomisini destekleyen ürünlerimiz ile sürdürülebilir paydaş değeri yaratıyoruz. 

  • Güçlü AR-GE, inovasyon ve teknolojik dönüşüm ile düşük karbon ekonomisine geçişe katkı sunarak,
  • Ürünlerimiz ile Sürdürülebilir Yaşam Alanlarının gelişimine öncü olarak,
  • Dengeli ve riske duyarlı yönetişim modelimiz ile sürdürülebilir paydaş değeri üreterek

    Yarınlar için bugünü şekillendiriyoruz.
surdurulebilirlik-stratejisi

Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke tarafından 25 Eylül 2015’te kabul edilen “Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” başlıklı anlaşma, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve alt başlıklardan oluşmaktadır.

Çimsa olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın farklı düzlemlerde iş birliğini daha fazla geliştirmeye, çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanımı hedefine sağlanan katkıyı ivmelemeye, üretilen değeri pekiştirmeye ve son tahlilde paydaş ilişkilerini her yönüyle daha fazla derinleştirmeye katkıda bulunacağına inanıyoruz.

(5) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, (8) İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, (9) Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, (11) Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, (12) Sorumlu Üretim ve Tüketim ile (13) İklim Eylemi’ni doğrudan katkıda bulunduğumuz SKA’lar olarak tanımlıyoruz. Önceliklendirilen bu 6 SKA, stratejimiz ile bağlantılıdır ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz paralelinde somut katkıda bulunduğumuz alanlardır. Çimsa açısından bağlantılı ve temel olan SKA yandaki infografikte ayrıca gösterilmiştir.

surdurulebilir-kalkınma-amaclari-tablolari

performans-hedefleri-cimsa

 

*2021 yılında 147 L/m3 beton olan spesifik su tüketim miktarımızı 2023 yıl sonu itibarıyla 134 L/m3 beton olan spesifik su miktarına düşürmüş bulunmaktayız. Bu değeri, 2030 yılına kadar %30 oranında azaltarak, 94 L/m3 beton spesifik su miktarına düşürmeyi hedefliyoruz.

Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ’in Kısa Vadeli CO2 Azaltma Hedeflerini Doğruladı

Çimsa olarak karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik oluşturulan yol haritası ile paralel çalışmalarımız devam ederken, yakın vadeli bilime dayalı emisyon azaltım hedefini belirlemeyi 30 Mart 2023’te SBTi’a taahhüt ettik. SBTi tarafından yürütülen validasyon çalışmalarının tamamlanması ardından Çimsa’nın faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını kapsayan ve 1.5°C senaryosuna uygun hedefler tescillemiştir. 

Çimsa olarak kısa vadeli hedeflerimiz kapsamında:

  • 2021 baz yılına göre 2033’e kadar çimento ürünü* başına brüt Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını ton başına %42,1 oranında; bu hedef dâhilinde aynı zaman çerçevesinde ton çimento ürünü** başına brüt Kapsam 1 sera gazı emisyonlarını %39,3 ve ton başına brüt Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını ise %86,8 oranında, 
  • Satın alınan klinker ve çimentodan kaynaklanan brüt Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını, 2022 baz yılına göre, 2033’e kadar satın alınan ton klinker ve çimento başına %43,4 oranında 

azaltmayı taahhüt ediyoruz.

Hedef açıklması için SBTi websitesinden https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action sayfasına bakınız.

*Hedef kapsamında, biyoenerji ham maddelerinden kaynaklanan arazi ile ilgili emisyonlar ve çıkartmalar bulunmaktadır. 

** Çimento ürünleri, rapor eden şirket tarafından çimento üretimi veya doğrudan klinker satışı için üretilen tüm klinkerler ile alçı, kalker, çimento fırını tozu (ÇFT) ve karıştırmak için tüketilen tüm klinker yedekleri ile tüm çimento yedeklerini de içermektedir.

 

Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Target Initiative-SBTi); küresel ısınmayı 1.5 derecede sınırlı tutmaya katkıda bulunan ve bu hedefe ulaşmak için iklim değişikliği mücadele vizyonuna sahip şirketlere yol gösteren Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ortak girişimidir.

Daha fazla bilgi için lütfen SBTi web sitesine https://sciencebasedtargets.org/ sayfasına bakınız.

sbt-logo