İnovasyon

Geocond

Jeotermal Sistemlerin Yeraltı Termal Depolama Performansı ile Maliyet Verimliliğinin Artırılması ve İleri Malzeme süreçlerinin Geliştirilmesidir. Projedeki rolümüz pompalanabilir özellikli, termal iletkenliği yüksek harç geliştirilmesidir.

7 farklı ülke’den , 11 paydaş’la Mayıs 2017’de başlayan Geocond projemizi 2021 Şubat ayında proje hedeflerine uygun olarak başarıyla tamamladık

HYPERCOG

Üretim teknolojilerinde performans arttırıcı dijitalleşme teknolojilerinin geliştirilmesi ile 3 farklı Endüstri’nin (kimya, çelik, çimento) akıllı fabrikalara dönüşüm ile endüstri 4.0 çalışmalarının yapılmasıdır. Projedeki rolümüz, beyaz çimento üretim hattında verimlilik ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi ile dijital teknolojik çözümlerin entegre edilmesinin yanı sıra doğal kaynak tüketiminin optimize ederek çevresel etkilerin azaltılmasıdır.

8 farklı ülke’den , 14 paydaş’la Eylül 2019’da başlayan HyperCog projemizi, 2023 yılında proje hedeflerine uygun olarak tamamlamayı hedefliyoruz.

ICEBERG

Bina yıkıntılarının akıllı ayrıştırılması ile elde edilen geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak yeni tip eko-hibrit çimentonun ultra hafif yapısal olmayan duvar elemanları ve yeşil ahşap talaşlı beton panellerin geliştirilmesidir. Projede , Çevresel etkileri azaltılmış çimento geliştirerek,  beton esaslı yapı ürünlerinde çevresel etkileri azaltılmış çimentonun kullanımından ve optimizasyonundan sorumluyuz.

10 farklı ülke’den , 34 paydaş’la Mayıs 2020’de başlayan ICEBERG projemiz,  2024 yılında proje hedeflerine uygun olarak tamamlamayı hedefliyoruz

FORGE

Enerji yoğun endüstrilerde kullanılan malzemelerin yaşam döngüsü yaklaşımı yoluyla iyileştirilmesi, daha düşük CO2 salınımı, mevcut malzemelerin korozyon / erozyon sorunlarına karşı direncinin artırılması ve maliyetlerin azaltılmasını amaçlıyoruz. Projedeki rolümüz, üretim hattımızda yüksek sıcaklık ve malzeme akışından maruz kalınan erozyon bölgelerine dayanıklı metal alaşımlar ve seramikler içeren yeni tip kaplamalar uygulanarak ekipman ömrünün uzatılması ve maliyet avantajı sağlamaktır.

8 farklı ülke’de , 13 paydaş’la Kasım 2020’de başlayan projemiz, 2024 yılında proje hedeflerine uygun olarak tamamlamayı hedefliyoruz