Sürdürülebilirlik

Döngüsel Ekonomi

Atık Yönetimi, Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

Üretim faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek;

  • Atık oluşumunun önlenmesi,
  • Önlenemeyen atıkların en aza indirilmesi,
  • En az miktarda oluşan atığın hammadde/yan ürün olarak yeniden kullanılması,
  • Geri dönüştürülmesi,
  • Enerji kaynağı olarak geri kazanılması,
  • En son aşamada bertaraf edilmesi,


aşamalarını kapsayan atık yönetimi anlayışımız ile gerek tesislerimizde uygulama aşamasında, gerekse sahip olduğumuz atık kullanımına dair lisanslarımız ile çözümün bir parçası oluyoruz.

Sıfır atık prensiplerine uygun sistemleri tesislerimizde uygulayarak atıkların oluşmaması ve azaltılmasına yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. Kendi iç dinamiklerimizi kontrol altında tutuyor, atık azaltım hedeflerimize katkı sağlıyoruz. Tüm tesislerimizin sahip olduğu Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ne dair gelişim alanlarımızı destekleyerek hedeflerimizi daha yukarı taşıyoruz.

Döngüsel ekonomiye katkı sunma hedefimiz, kendi içinde büyük bir iş modelini barındırıyor. Sürdürülebilirlik stratejimizde yer alan sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları için çözüm ortağı olma anlayışımız; ürünlerimizin beşikten mezara yaşam döngüleri esnasında ortaya çıkan beton atıkların yeniden kullanımını, diğer sektörler kaynaklı alternatif hammadde ve yan ürünlerin değerlendirilmesini, enerji kazanımı sağlayabileceğimiz evsel ve endüstriyel atık kaynakların kullanımını amaçlıyor.