Sürdürülebilirlik

Dijitalleşme, Teknoloji, İnovasyon

Çimsa olarak dijitalleşme, teknoloji ve inovasyon adımlarını iş süreçlerini hızlandırmak için bir adım ve çağın gereklerini hayata geçirmede öncü kuvvet olarak görüyoruz. Mevcut altyapı ve yetkinliklerini artıracak yol haritaları ile ileriye dönük geniş spektrumlu planlama yapıyor ve tüm paydaşlarımızın iş süreçlerini kolaylaştırıyoruz.

Çimsa Dijital Yol Haritası

2021 yılı itibari ile 44 puan olan dijital olgunluk seviyesini 2025 yılında 60, 2030 yılında ise 80 puana çıkartmaya yönelik belirlediğimiz yol haritasında müşteri, çalışan ve tedarikçi ağının çevikleşmesine katkı sağlayacak projelere odaklanıyoruz.

Kurulması planlanan İnsan Kaynakları süreçlerini dijital ve uçtan uca yönetilebilir hale getirecek İnsan Kaynakları Portalı’nın çalışan bağlılığına da katkı sağlamasını; tedarikçi portalı projesi ile tedarikçi süreçlerini yönetmeyi, dijital yollarla iletişimi ve iş birliğini artırmayı planlıyoruz. Birçok veri odaklı projemiz ise verinin gücünden veri analitiği ile yararlanarak hem raporlamalarımızı hem de karar verme süreçlerini iyileştirmemize fayda sağlayacaktır.

  • Afyon Çimento’da yer alan döner fırının otomatik pilot sistemleri ile, ısıl ve elektrik enerjisi verimliliğinin yanı sıra stabil ve istenilen kalite standartlarında üretim koşullarının sağlanmasını da hedefliyoruz.
  • Akıllı bakım sistemleri ile kritik ekipmanları sürekli takip ediyoruz. Böylece, arızalar oluşmadan tespit ediyor, akıllı yağlama ve kaçak hava ölçümleri ile tesis verimliliğine önemli katkı sağlıyoruz.
  • Çimsa Manufacturing System (CMS) yazılımı; üretim, bakım, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine ait saha kontrollerini mobil araçlar ile yapmamıza olanak sunuyor. 
  • Alt Yapı ve Siber Güvenlik projeleri ile tesislerimizin ürettiği değerin birbiri ve dünya ile hızlı aynı zamanda güvenilir bağlantısını sağlayarak yeni alt yapı bağlantılarımızı hayata geçiriyoruz.