İş Sürekliliği Politikası

İş Sürekliliği Politikası ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Standardında belirtilen uygulama ilkeleri, kanun ve mevzuat yükümlülüklerini kapsamında yürütülür. İş Sürekliliği Yönetim Politikasının temel amacı herhangi bir kesinti anında, iş etki analizi ile tespit edilmiş kritik süreçleri ve varlıkları önceden belirlenmiş minimum sürelerde işlevsel hale getirmektir. Bu amaç doğrultusunda;

  • Afet ve acil durumlarda birinci öncelik olarak can güvenliğini sağlamayı,
  • İş sürekliliği kapasitemizi, ISO 22301 uluslararası standardına uygun olarak sürekli iyileştirmeyi,
  • Hizmetlerimizi kesintiye uğratabilecek olay ve kazaların azaltılmasını gerçekleşen olayların en az hasarla atlatılmasını sağlamak ve hizmetlerimizi kesintisiz sürdürmeyi,
  • Ulusal, uluslararası standart ve yasal şartlara uygun sürekli iyileştirme çerçevesinde olası her türlü olağanüstü durumda öncelikle insan hayatını emniyete almak, iş sürekliliği kesintisi yaratabilecek olayları ve etkilerini önlemek veya minimumda tutabilmeyi sağlamayı,
  • Felaket/Kriz/Olayın boyutlarını en hızlı ve doğru şekilde değerlendirmek ve gerekli aksiyonların hızlıca alınmasını sağlamayı,
  • Müdahale hızı ve karar noktalarında çabukluğu artırmayı,
  • İtibar kaybına neden olabilecek riskleri ve gelişmeleri yönetmeyi,
  • Kritik servislere yönelik Risk Değerlendirme çalışmalarının yapılarak önleyici ve koruyucu tedbirler ile önlenebilecek felaketlerin oluşmadan engelleyebilmeyi,
  • Kritik servislere yönelik, organizasyonun hedefleri ile uyumlu iş sürekliliği çözümlerinin geliştirilmesi ve kritik servislerin kabul edilebilir zaman ve seviyelerde geri kazanılması için ilgili planlamaları yapmayı,
  • İş sürekliliğine ilişkin kriz, iş kurtarma, acil durum yönetimi faaliyetlerinin hazırlık çalışmalarını merkezi olarak koordine etmeyi taahhüt ederiz.