Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikası

 1. AMAÇ

Bu politika; Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Afyon Çimento T.A.Ş.’de çalışan kişilere “Ev İçi Şiddet” konusunda farkındalık yaratmak ve ev içi şiddete maruz kalan çalışanların güven ve gizlilik içinde konuşabilecekleri, destek ve yardım alabilecekleri, eşitlikçi, güvenli ve şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans yaklaşımını gösteren bir iş ortamı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Çimsa, kadınların ekonomiye katılımına destek vermek amacıyla 2015 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından yayınlanan ‘Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri’ni (Women Empowerment Principles – WEPs) imzalamıştır. Çimsa, çimento sektöründe Kadını Güçlendirme İlkeleri’ni imzalayan bir kurum olarak kadın çalışanın az olduğu bu sektörde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın arttırılmasına katkı sağlamaktadır. 2018 yılında ise Yanındayız Derneği’ne üye olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha eklemiştir.

 1. KAPSAM

Bu politika; Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Afyon Çimento T.AŞ’de (bundan sonra Çimsa diye anılacaktır) çalışmakta olan kişileri kapsar.

 1. SORUMLULUK

Bu politikade yer alan kural ve esasların değişen ihtiyaçlara göre güncellenmesi ve ilgili onayların alınması İnsan Kaynakları’nın sorumluluğundadır. Politikanın onay ve değişiklik yetkisi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı’na aittir.

 1. TANIMLAR

Şiddet : Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini içeren, toplumsal, kamusal, siber (çoğu, elektronik posta, metin mesajları, telefon mesajları vb. yoluyla gerçekleştirilen, kontrol, tehdit ve takip) veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış. 

Ev İçi Şiddet : Ev veya hanede ya da ev mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik ve siber şiddeti ifade eder. Ev içi şiddet, yakın ilişkideki kişiler arasında meydana gelen şiddettir. Söz konusu şiddet ev bireyleri, boşanmış veya ayrı yaşayan kişiler, nikahlı ya da nikahsız beraber yaşayan kişiler ya da nişanlılar gibi yakın ilişkideki kişiler arasında olabilir. Ev içi şiddet için aynı evde yaşama şartı aranmaz.

Şiddete Maruz Kalan : Yakın ilişkilerinde şiddet içerikli davranışlara maruz kalan kişi.

Şiddeti Uygulayan : Yakın ilişkilerinde şiddet içerikli davranışlarda bulunan kişi.

Fiziksel Şiddet : Şiddete maruz kalan kişinin fiziksel olarak zarar görmesine neden olan şiddet eylemleridir. İtmek veya vurmak üzere el kaldırma, tokat, tekme, kesici/delici aletlerle tehdit ve yaralama, işkence, bireyin sağlıksız koşullarda yaşamasına neden olma, sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak gibi şiddet eylemleri fiziksel şiddet olarak nitelendirilir. Fiziksel şiddetin en yaygın örneklerinden birisi kadının evli olduğu, ayrılmış ya da boşanmış olduğu eşi ya da akrabaları tarafından şiddete uğramasıdır. Fiziksel şiddet, görünür yaralanmalara neden olmayan ya da bedenin görünür yerlerinde izler bırakmayan şekillerde de olabileceği için fark edilmesi zaman alabilmektedir.

Psikolojik Şiddet : Bireyi duygusal açıdan baskı altına alan, psikolojik olarak zarar görmesine neden olan şiddet içerikli davranış ve tutumların tümü psikolojik şiddet olarak tanımlanır. Bağırma, küfür, tehdit, hakaret, aşağılama, küçümseme, kıskançlık bahanesi ile bireyin ilişkilerini ve giyimini denetleme, evden çıkmasını yasaklama ve kendini geliştirmesini engelleme davranışları psikolojik şiddet eylemleri altında yer alır.

Cinsel Şiddet : Evli olsa bile bireyin rızasının olmadığı, istemediği yerde, zamanda ve şekilde cinsel ilişkiye zorlanması, cinsel şiddet olarak tanımlanır. Sözlü, yazılı veya sanal yollarla (telefon, internet veya mektup vb.) iletilen rahatsız edici, cinsel içerikli tüm mesajlar ve eylemler cinsel şiddet kapsamında yer alır.

Ekonomik Şiddet : Failin ekonomik kararlarında mağdura sistematik bir şekilde baskı uygulaması ve mağdurun ekonomik hareket alanını sınırlamasıdır. Mağdurun gelirini kontrol etme, elinden alma, mallarına zarar verme veya varlıklarına el koyma ekonomik şiddet tipleri arasında yer alır. 

Siber Şiddet : Kontrol, tehdit ve takip etme biçimlerinin çoğu, e-posta, metin mesajları, telefon mesajları vb. yoluyla gerçekleştirilen, kontrol, tehdit ve takiptir.

 1. GENEL İLKELER

Çimsa, şiddet mağduru çalışanın performans ve güvenlik konularını ele alırken durumu tüm yönleriyle göz önünde bulundurmak için makul bir çaba gösterir ve yardımcı olma amaçlı makul olan tüm alternatifleri değerlendirir.

Çimsa, ev içi şiddet mağduruna işe alım, işten çıkarma, istihdam veya diğer hüküm ve koşullarda ya da çalışan imtiyazlarında ayrımcılık yapmaz.

Çimsa, ev içi şiddet konusunda yardım talebi olması halinde çalışanlarına danışman yönlendirme ve destek hizmetleri alması ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları’ndan yararlanması için öneride bulunur. Ev içi şiddet ile ilgili yapılan tüm yardım taleplerinde mağdur çalışanın hakları korunurken söz konusu süreç mağdurun ve risk altındaki çalışanların mahremiyetine saygı gösterilerek yürütülür. Verilen bilgiler 3. şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz. Sadece mağdur ve iş yeri güvenliği için gereken durumlarda çalışanın iznini alarak İnsan Kaynakları ve/veya ilgili resmi kurumlara bilgi verilebilir.

Mağduriyet nedeniyle Çimsa’nın sağlamış olduğu desteklerden yararlanmak isteyen çalışanın mağduriyetini kanıtlama zorunluluğu yoktur, beyanı yeterlidir. Çalışanın yalan beyanda bulunması ve tespiti durumunda çalışan Disiplin Komitesi tarafından Disiplin Politikası çerçevesinde değerlendirilecektir.

Şirket çalışanlarının şiddete uğramaları halinde başvuracakları kanallar aşağıda listelenmiştir ve tüm çalışanların başvurularına açıktır.  

Şirket dışı başvuru kanalları: 

 • Alo 183: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İletişim Merkezi 
 • Alo 155: Polis İmdat 
 • Alo 156: Alo Jandarma İmdat 
 • Alo 112: Acil Ambulans 
 • Alo 144: Sosyal Yardım Hattı
 • Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: 0212 656 96 96
 • Alo Gelincik Hattı: 444 43 06
 • KAHDEM-Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği 

Şirket içi başvuru kanalları: 

 • İlk Yönetici
 • İK İş Ortakları
 • İK Genel Müdür Yardımcısı

Ev içi şiddet konusunda bilgi alınabilecek kaynaklar: 

 1. ÇALIŞANLARIN DESTEKLENMESİ

Çimsa, Ev İçi Şiddet Mağduru çalışanına talebi üzerine aşağıda yer alan hususlarda destek sağlar:

 • Şiddete maruz kalan kişinin talebi üzerine tıbbi muayenelerin yapılması ve hukuki süreçlerin yürütülmesi, güvenlik ve koruma edinme, yeni ev bulma, danışmanlık ve sağlık hizmeti alma ile ilgili konularda 3 iş gününe kadar ücretli mazeret izni verilir.
 • Çalışma süresine bakılmasızın maaş avans prosedürü çerçevesinde en fazla 2 maaş avans ödemesi yapılır. 
 • İş telefonu numarası ve /veya e-posta adresi değiştirilebilir.
 • Şirket aracı kullanıyor ise aracının ve/veya plakası değiştirilebilir.