İnsan Kaynakları

İşe Alım Sürecimiz

İşe alım süreçlerimizde adaylarda aradığımız temel özellikler başarma arzusu, ekip çalışmasına yatkınlık ve müşteri odaklılığıdır. Bu özelliklere ek olarak, yabancı dil yetkinliği, deneyim süresi ve eğitim geçmişi kriterlerimiz de pozisyonlara göre farklılık gösterir.

Objektif ve sistematik bakış acısıyla yürüttüğümüz işe alım sürecimizde;  kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun departmana yerleştirilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Adayların pozisyonlara uygunluğunun değerlendirilmesinde, pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki değerlendirme araçlarını uyguluyoruz:

  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Kişilik ve Zihinsel Beceri Envanteri
  • Yabancı Dil Tespit Sınavı
  • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımız için işe alım sürecini başlatıyoruz.

Genç Mühendisler

Genç Mühendisler programını Çimsa’nın gelecek mühendislerini yetiştirmek için 2021 yılında oluşturduk. Program sürecini günümüz dünyasının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tamamen online olarak tasarlıyoruz. Adayların ön değerlendirme sürecinde video, telefon ve yüzyüze mülakatlar gerçekleştirerek onları son aşama olan değerlendirme merkezine davet ediyoruz.

Genç Mühendisler Programı ile hedefimiz çimento sektöründe uzun vadeli kariyer planı yapmak isteyen, Çimsa değerlerini taşıyan yönetici adaylarının İşin Geleceği çalışmaları kapsamında şirkete birer yetenek olarak kazandırılmalarıdır.

Üniversite İş Birlikleri

Çimsa olarak, sektöre yüksek nitelikli iş gücünün kazandırılması hedefi doğrultusunda, üniversiteler ile olan iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Aynı zamanda, üniversite ve sanayi ilişkilerini arttırarak şirket içerisinde yürütülen projeler kapsamında yurt içinden pek çok üniversite ile akademik danışmanlık ve eğitim hizmetleri konularında iş birliklerimiz devam ediyor. 

Şirketimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve öğrencilere zorunlu staj süreçlerinde destek verilmesi amacıyla her sene belirli sayıda lise ve üniversite öğrencisini staja kabul ediyoruz.