krom-cimento-suda-cozunen-krom-nedir

Okuma Süresi 2dk 15sn.

Paylaş:

Krom: Çimentolarda Cr VI (Suda Çözünen Krom)

Çimentolarda bulunan Cr VI (Krom 6) insan sağlığı açısından zararları nedeni ile sektör tarafından takip edilmektedir. Avrupa’da geçerli kısıtlamaların ülkemizde de 2022 yılı itibari ile gelmesi beklenmektedir.

Cr VI (Krom 6) kısıtlaması ile çimento üreticileri ürünlerinde bulunan Cr VI (Krom 6) miktarlarını yasal zorunluluklar çerçevesinde değerlendirerek gerekli önlemleri almakla yükümlü olacaklardır.

Çimentoda Cr VI (Suda Çözünen Krom) nedir ve nasıl ortaya çıkar?

Cr VI (Krom 6) genellikle çimento hammaddelerinde bulunan krom bileşiklerinden, çimento üretim prosesinde kullanılan refrakter tuğlaları, yakıtlar, krom içerikli öğütücü bilyalar ve plakalardan çimentoya geçmektedir.

Çimento su ile karıştırıldığında bazı reaksiyonlar meydana gelir. Bunlardan biri de çimento yapısında bulunan Cr VI (Krom 6) iyonun çözünerek suyun içine geçmesidir.

Çimento su ile karıştığında Cr VI (Krom 6) ortaya çıkmaktadır.

Çimentoda Cr VI (Krom 6) miktarı ne olmalıdır?

KKDİK (Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlaması) yönetmeliği Ek 17, 47. maddesinde çimentoda bulunan çözünebilir kromun 2 ppm’den küçük olması gerektiği belirtilmektedir.

Çimento ve çimento içeren karışımlar yalnızca makineler tarafından elleçleniyorsa ve cilt ile temas olasılığının olmadığı kontrollü, kapalı ve tamamen otomatik yapılan işlemlerde herhangi bir Cr VI (Krom 6) kısıtlaması bulunmamaktadır.

Çimentoda Cr VI (Krom 6) için istenilen değer nasıl sağlanır?

Çimento içindeki Cr VI (Suda Çözünen Krom)’nın kaynağı genellikle çimento hammaddeleridir. Hammaddede krom bileşikleri kontrol edilerek krom 6 değeri düşük seviyelerde tutulabilir.

Hammadde krom bileşiklerinin kontrolü mümkün olmadığı durumlarda ise çimento üretim prosesinde krom indirgeyici maddeler kullanılarak Cr VI (Suda Çözünen Krom) değeri 2 ppm değerinin altına çekilebilmektedir.

Cr VI (Krom 6)’ nın Sağlığa Zararları

Cilde teması halinde dermatit hastalığına neden olur.
Deri ve burun mukozasında şiddetli tahriş edicidir. (Örn: Ülser-Burun Delinmesi)
Solunum yollarında problemlere yol açar. (Akciğer Kanseri)
Zehirlidir.

Gri Çimento Bölümünden Seçtiklerimiz

Çimento katkıları: Çimentoda Krom VI ve Sürdürülebilirlik

Krom, çimento içerisinde ağırlıklı olarak Cr (III) ve Cr (VI) formlarında ulunur. Cr (III) çimentoda en fazla bulunan krom formu...

Prefabrik İmalatı: Prefabrik Yapı Elemanları İmalatında Buhar Kürü Nasıl Uygulanır?

Beton kür sıcaklığının yüksek tutulması sonucunda dayanım kazanma hızı artar. Erken dayanımın yüksek olması için beton elemanlar...