krom-cimento-suda-cozunen-krom-nedir

Okuma Süresi 2dk 15sn.

Paylaş:

Krom: Çimentolarda Cr VI (Suda Çözünen Krom)

Çimentolarda bulunan Cr VI (Krom 6) insan sağlığı açısından zararları nedeni ile sektör tarafından takip edilmektedir. Avrupa’da geçerli kısıtlamaların ülkemizde de 2022 yılı itibari ile gelmesi beklenmektedir.

Cr VI (Krom 6) kısıtlaması ile çimento üreticileri ürünlerinde bulunan Cr VI (Krom 6) miktarlarını yasal zorunluluklar çerçevesinde değerlendirerek gerekli önlemleri almakla yükümlü olacaklardır.

Çimentoda Cr VI (Suda Çözünen Krom) nedir ve nasıl ortaya çıkar?

Cr VI (Krom 6) genellikle çimento hammaddelerinde bulunan krom bileşiklerinden, çimento üretim prosesinde kullanılan refrakter tuğlaları, yakıtlar, krom içerikli öğütücü bilyalar ve plakalardan çimentoya geçmektedir.

Çimento su ile karıştırıldığında bazı reaksiyonlar meydana gelir. Bunlardan biri de çimento yapısında bulunan Cr VI (Krom 6) iyonun çözünerek suyun içine geçmesidir.

Çimento su ile karıştığında Cr VI (Krom 6) ortaya çıkmaktadır.

Çimentoda Cr VI (Krom 6) miktarı ne olmalıdır?

KKDİK (Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlaması) yönetmeliği Ek 17, 47. maddesinde çimentoda bulunan çözünebilir kromun 2 ppm’den küçük olması gerektiği belirtilmektedir.

Çimento ve çimento içeren karışımlar yalnızca makineler tarafından elleçleniyorsa ve cilt ile temas olasılığının olmadığı kontrollü, kapalı ve tamamen otomatik yapılan işlemlerde herhangi bir Cr VI (Krom 6) kısıtlaması bulunmamaktadır.

Çimentoda Cr VI (Krom 6) için istenilen değer nasıl sağlanır?

Çimento içindeki Cr VI (Suda Çözünen Krom)’nın kaynağı genellikle çimento hammaddeleridir. Hammaddede krom bileşikleri kontrol edilerek krom 6 değeri düşük seviyelerde tutulabilir.

Hammadde krom bileşiklerinin kontrolü mümkün olmadığı durumlarda ise çimento üretim prosesinde krom indirgeyici maddeler kullanılarak Cr VI (Suda Çözünen Krom) değeri 2 ppm değerinin altına çekilebilmektedir.

Cr VI (Krom 6)’ nın Sağlığa Zararları

Cilde teması halinde dermatit hastalığına neden olur.
Deri ve burun mukozasında şiddetli tahriş edicidir. (Örn: Ülser-Burun Delinmesi)
Solunum yollarında problemlere yol açar. (Akciğer Kanseri)
Zehirlidir.

Gri Çimento Bölümünden Seçtiklerimiz

Köpük Beton Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Köpük beton, basitçe tanımlayacak olursak, içinde %75’e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır. ...

Beton Dökümü: Dikkat Edilmesi Gerekenler

Beton dökümü öncesi, sırası ve sonrasında dikkat edilmesi gereken teknik hususlar vardır. Beton dökümünün doğru yapılması betonu...