kendiliğinden-yerlesen-beton-nedir
Okuma Süresi 3 dakika
Paylaş:

Kendiliğinden Yerleşen Beton Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Kendiliğinden yerleşen beton, Dışarıdan bir etki gerektirmeden, tamamen kendi ağırlığı ile homojen biçimde uygulandığı kalıbı doldurabilen özel bir betondur. Sık donatılı ve dar kalıplarda, pürüzsüz yüzey elde etmenizi sağlar. Uygulama esnasında vibratör kullanılmaması gürültü kirliliğinin azalmasına ve kalıp malzemesinin ömrünün uzamasına neden olur.

Kendiliğinden Yerleşen Beton Nedir?

Günümüzde her yapı malzemesinden olduğu gibi, betondan da yüksek performans beklenmektedir. Yüksek performanslı bir beton elde edebilmek için betonu yerleştirmek, sıkıştırmak ve boşluksuz bir forma getirmek son derece kritiktir.

Betonun uygun ve kaliteli üretimi sonrası, doğru işçilik ve uygulama koşullarını sağlamak gerekir. Kendiliğinden Yerleşen Betonlar konvansiyonel betona oranla daha az işçilik isterler. Bu yüzden, olası uygulama hatalarının önüne geçerek, daha yüksek beton performansı sergilerler.

Kendiliğinden Yerleşen Beton, en zor kalıplarda ve en sık donatılı yapı elemanlarında pürüzsüz bir bitiş yüzeyi sunar. Dahası Kendiliğinden Yerleşen Beton, mimarlara geniş bir tasarım alanı, görsel alternatifler sunar.

Kendiliğinden Yerleşen Beton Nerelerde Kullanılır?

Mevcut yapıları depreme karşı yeniden güçlendirme projelerinde, sık donatı ve zor kalıpların kullanıldığı özgün mimari tasarımlarda, işçilik ve zamandan tasarruf istenilen bütün yapılarda kullanılabilir.

Kendiliğinden Yerleşen Beton Deneyleri

1. Çökme- Akma Deneyi

Çökme-akma değeri ve T500 süresi kendiliğinden yerleşen betonun akıcılığını ve akış hızını, hiçbir engel olmadığı durumlarda test etme yöntemidir.

Çökme-akma değeri, KYB’nin boşluklara dolabilme ve yerleşebilme yeteneğinin bir göstergesidir. Çökme hunisi yukarı kaldırıldığında, kendi ağırlığıyla yayılan betonun en büyük çapı ve bu çapa dik olarak ölçülen diğer çap ölçülür ve ölçülen yayılma çaplarının aritmetik ortalaması deney sonucu olarak kaydedilir.

Görsel 1: Deney Sonuçları

2. V Hunisi Deneyi

Betonun doldurma kabiliyetini ve ayrışmaya karşı direncini test etme yöntemidir. Betonun huni içerisine yerleştirilmesinin ardından en altta bulunan sürgülü kapağın açılması ile huni üzerinden bakıldığında, ilk olarak alttaki kap görünene kadar geçen süre V hunisi akma süresi olarak kaydedilir.

Görsel 2: V Hunisi Deneyi

3. L Kutusu Deneyi

L kutusu deneyi, betonun kendi ağırlığı altında donatı çubukları arasından geçebilme kabiliyetini ölçebilmek için kullanılan bir test yöntemidir. Betonun L kutusu içerisine yerleştirilmesinin ardından bölmeler arasındaki kapak açılır ve atmosferik basınç altında kendi ağırlığıyla donatı çubukları arasından geçen ve akışı tamamlanan betonun, L kutusunun yatay kısmının başındaki (h1) ve sonundaki (h2) yükseklikleri ölçülür. Bu yüksekliklerin birbirlerine oranlanmasıyla (h2/h1) geçme oranı hesaplanır.

Görsel 3: L Kutusu Deneyi

4. U Kutusu Deneyi

U kutusu deneyi, betonun kendi ağırlığı altında donatı çubukları arasından geçebilme kabiliyetini ölçebilmek için kullanılan bir başka test yöntemidir. Betonun, U kutusunun bir gözüne yerleştirilmesinin ardından, bölmeler arasındaki kapak açılır ve beton atmosferik basınç altında kendi ağırlığıyla donatı çubukları arasından diğer göze geçmeye çalışır. Akışı tamamlanan betonun her iki gözdeki yükseklikleri ölçülür ve arasındaki fark (h2-h1) hesaplanır. [4]

Görsel 4: U Kutusu Deneyi

Kendiliğinden Yerleşen Beton Kullanmanın Avantajları nelerdir?

Kendinden yerleşen betonun ana avantajı üstün akıcılık özelliğidir. Bu üstün akıcılık ile uygulama kolaylığı sağlanır. Vibrasyon uygulanmasının mümkün olmadığı durumlar ile dar ve sık donatılı kesitlerde uygulanabilir. Özellikle üstün beton performans gösterir. İnşaat teknolojisi ve yapı maliyeti açısından kullanıcıya çok büyük bir kolaylık sağlar.

Kullanılan Kaynaklar

Yazar: Kenan Yamanel

Beton; çimento, agrega (çakıl,kum, mıcır vb.), su ve bazı katkı maddelerinin karıştırılarak oluşturulduğu bir yapı malzemesidir. Başlangıçta plastik ve akıcı kıvamda olan …

İnşaat ve yapı malzemeleri sektörü, hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkan ve her anlamda etkileşimde bulunan malzemelerle dolu. Ancak çimento, bu geniş yelpazede …