Beyaz Çimento Esaslı Seramik Yapıştırıcılar ve Selüloz Eter II

Okuma Süresi 2dk 15sn.

Paylaş:

Beyaz Çimento Esaslı Seramik Yapıştırıcılar ve Selüloz Eter II

Yazımızın birinci bölümünde selüloz eterlerin özelliklerini, çimento esaslı harçlara kullanımını ve su tutma mekanizmasını açıkladık. Selüloz eter tiplerinin farklı çimentolar ile etkileşimini görmek adına hem selüloz eterler hem de çimento tiplerinin özelliklerini inceledik. Farklı çimento tiplerini fiziksel, kimyasal, mekanik ve mineralojik olarak karşılaştırdık.  Yazımızın bu bölümünde yapı kimyasalları sektöründe selüloz eterlerin sıkça kullanıldığı seramik yapıştırıcılarda çimento tipleri ve selüloz eterlerin etkilerini deneyseller metotlar ile açıklayacağız.

Farklı Çimento Tipleri ile Seramik Yapıştırıcı Deneyleri

Yapı kimyasallar sektöründe seramik yapıştırıcı harçları farklı çimento tipleri ve modifiye edilmiş seramik yapıştırıcıları ile kullanılır. Kullanılacak seramiğin ebatları ve harcın uygulama şartları farklı standartlara sahip  seramik yapıştırıcı harç ihtiyacı doğurmaktadır. Bu çalışmada farklı çimento tipleri ile denenmek üzere standart bir çimento ve agrega yüzdesi belirlendi. Selüloz eterin etkisini görmek adına sabit su kullanılarak sabit bir kıvama gelmesi için gereken selüloz miktarı belirlendi.

Her bir çimento tipi ile hazırlanan karışımlar için aşağıdaki testler uygulandı.

  • Kıvam
  • Kayma Direnci
  • Hızlı Açık Bekletme Testi
  • Priz Süresi
  • Eğilme ve Basınç Dayanım Testleri

Selüloz Eterlerin Yapıştırıcılar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Her bir çimento tipi için kullanılacak su ve selüloz miktarının belirlenmesi için ön denemeler yapıldı. Sabit su kullanılarak  artan selüloz miktarı ile harcın yayılma testleri yapıldı. Selüloz eter miktarı arttıkça sabit su/çimento oranında harcın yayılmasının azaldığı gözlendi. Yapılan ön denemeler sonrası seramik yapıştırıcı harcı için standart bir reçete belirlendi. (Tablo 1).

beyaz-cimento-esasli-yapistiricilar

Şekil 1. Gri Çimento ile Açık Bekletme Süresi Testleri

beyaz-cimento-esasli-seramik-yapistiricilar

Şekil 2. Beyaz Çimento ile Açık Bekletme Süresi Testleri

beyaz-cimento-esasli-seramik-yapistiricilar-nelerdir

Tablo 1. Seramik Yapıştırıcı Reçetesi ve Selüloz Eter Özellikleri

Farkı viskozite ve modifikasyona sahip selüloz eter ve çimento tipleri ile seramik yapıştırıcıların su tutma kapasiteleri ölçüldü.

Gri çimento ile hazırlanan karışımda en iyi su tutma kapasitesi SE1 ile sağlandı;

beyaz-cimento-seluloz-eter-etkisi

Eko Beyaz ile hazırlanan karışımda en iyi su tutma kapasitesi SE1 ve SE2 ile sağlandı.

beyaz-cimento-seluloz-eter-etkisi-nedir

Süper Beyaz ile hazırlanan karışımda en iyi su tutma kapasitesi SE3 ve SE2 ile sağlandı.

beyaz-cimento-seluloz-eter-neye-yarar

Motiva Slow ile hazırlanan karışımların su tutma kapasiteleri tüm selüloz eter tiplerinde en yüksek değeri sağlandı.

beyaz-cimento-seluloz-deney-sonuclari-nelerdir

Her bir seramik yapıştrıcı karışımı için priz başlangıcı ve priz sonu testleri yapıldı. Test edilen tüm seramik yapıştırıcılarda selüloz eterler priz süresi gecikmesine neden oldu.

Selüloz Eter Ti̇pleri̇ni̇n Beyaz Çi̇mento Bazlı Serami̇k Yapıştırıcılar Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇ Nelerdir?

Çalışma kapsamında her bir çimento ve selüloz tipleri ile karışımlar hazırlandı. Karışımda %30 çimento ve %70 silis kumu kullanıldı.

Selüloz eterlerin her bir çimento üzerinde etkisini görmek amacı ile sabit su kullanılarak hazırlanan harçların performansa etkileri incelendi.

Sonuçlar ve Değerlendirme

Selüloz eterler, seramik yapıştırıcıların viskozitelerini, işlenebilirliğini, açık zaman süresini, su tutma ve yapışma kabiliyetini arttırırlar.

Selüloz eterler su tutma yetenekleri sayesinde hidratasyon için gerekli suyu harcın kaybetmesini engellerler. Bu nedenler hidratasyon süresini geciktirirler. Çalışmada farklı çimento tipleri denemeden önce hızlı açık bekletme testleri yapıldı ve sonucunda sabit kıvamda (170±10 mm) reçete için %0,25 selüloz eterin harç karışımında optimum miktar olduğu belirlendi. Yapılan deney sonuçlarında;

  • Selüloz eter miktarı artıkça sabit su/çimento oranında harç yayılması azaldığı,
  • Düşük viskoziteli selüloz eterlerle yapılan harçların hızlı açık zaman değerleri, yüksek viskoziteli selüloz eterlerle yapılanlardan düşük olduğu,
  • Sabit kıvamda 170±10 mm, SE viskozitesi arttıkça harcın su ihtiyacının arttığı,
  • Sabit kıvamda 170±10 mm, SE modifikasyonu arttıkça su ihtiyacı ihtiyacının arttığı
  • Su emme değerlerinin, SE eterin viskozitesi veya modifikasyonu arttıkça arttığı.

Çekme Yapışma standardına (0,5 N/mm2 ) ve açık zaman standardına (EN 1346) göre en iyi performans veren çimentonun Motiva Slow olduğu bu sonucun hızlı açık zaman testleri ile de görüldü. Bu çalışmada çimento esaslı harçlarda, harçların performansında, özellikle su tutma ve işlenebilirlik gibi, kullanılan katkılar kadar çimento parametrelerinin de öneminin yüksek olduğu sonucu gözlendi.

Kullanılan Kaynaklar:

Beyaz Çimento Bölümünden Seçtiklerimiz

Beyaz Çimento ve Prefabrik İmalatları: Teknik Avantajları

Beyaz çimento, estetik değerinin yüksek olması ve yüksek erken dayanım vermesi sebebiyle; mimari ve dekoratif beton imalatları, ...

Karo İmalatı: Beyaz Çimentonun Avantajları Nelerdir?

Karo imalatı özel işçilik ile farklı renk ve desenlerde yapılan bir beton ürünüdür. Karo imalatında beyaz çimento, ince agregal...