gazbeton-nedir
Okuma Süresi 3 dakika
Paylaş:

Gazbeton Üretiminde Beyaz Çimento Kullanımın Faydaları – I

Gazbeton gibi hafif malzemelerin kullanımı, inşaat sektörünün hızla büyümesi ile yaygınlaştı. İnşaat sektörünün büyümesi ve sektördeki gelişmeler yeni binalarda hafif malzemelerin yaygınlığını arttırdı. Hafif yapı malzemeleri bina yükünü önemli oranda azaltan malzemelerdir. Aynı zamanda hafif yapı malzemeleri kullanıldığında binaların ısıtma ve soğutma giderlerinden tasarruf sağlanabilir.

Hafif yapı malzemeleri olarak tercih edilen ürünlerin başında otoklavlanmış gazbetonlar, köpük betonlar, genleştirilmiş perlit, pomza ve genleştirilmiş kil ile üretilen bloklar gelmektedir. Köpük beton hakkında daha fazla bilgi almak için bu yazımıza göz atabilirsiniz. Bu yazımızda gazbeton üretim prosesinde kullanılan hammaddelerden, proses aşamalarından ve gazbetonların faydalarından bahsedeceğiz. Ayrıca yazımızın devamında gazbeton üretiminde önemli girdilerden biri olan gri Portland çimento yerine, beyaz çimento kullanılarak, gazbeton ürün ve prosesine sağlanan faydalara yer vereceğiz.

Şekil 1. Hafif beton bloklar

Gazbeton Üretiminde Kullanılan Malzemeler

Gazbetonlar düşük birim hacim ağırlığı, yüksek ısı ve ses yalıtımı, iklimlendirme özelliği ve alternatiflerine göre daha ucuz olması nedeni ile tercih edilirler. Yüksek gözenekliliği sayesinde hafif bir malzeme olması yüksek ısı yalıtımına ve yapıların daha ekonomik olmasına fayda sağlar.

Gazbeton üretiminde genel olarak;

  • Silis kumu, kuvarsit,
  • Alçı, 
  • Kireç, 
  • Çimento,
  • Alüminyum tozu kullanılmaktadır. 

Gazbeton prosesinde gözenekli bir yapı oluşmasının nedeni sistemde bulunan alüminyum tozunun hidroksitler ile reaksiyona girerek hidrojen gazı çıkarmasıdır.

Şekil 2. Formül

Hidrojen gazı oluşması ile sistemde boşluklu (gözenekli) bir yapı meydana gelir. Böylece düşük yoğunluklu bir ürün elde edilir. Düşük yoğunluğun binanın ölü yükünü azaltma ve inşaat hızını arttırma gibi birçok faydası vardır.

Gazbeton Üretim Aşamaları

Gazbeton üretimi genel olarak aşağıdaki aşamaları içerir.

  1. Karışımın hazırlanması ve döküm: Hammaddeleri belirlenen oranlarda karıştırılarak hazırlanan harç kalıplara alınır. Donatılı ve donatısız olmak üzere farklı tipte kalıplar tercih edilebilir. Harcın kalıplara dökülmesi ile hidrojen gazı açığa çıkarak reaksiyonlar gerçekleşir ve harç kabarmaya başlar. 
  2. Önkürleme süreci: Kalıplara alınan çimentolu karışım sıcaklık ve nem değeri bilinen kontrollü kür odalarına alınır. Kür odasında bekletilen karışımda gözenekli yapı oluşmasını sağlayan reaksiyonlar gerçekleşmeye devam eder ve oluşan bu harç ‘kek’ adını alır. Kür ortamında 3-4 saat kadar tutularak gazbeton ‘kek’in kesim sertliğine gelmesi beklenir. 
  3. Kesim Aşaması: kür odasında kesim sertliğine gelen gazbetonlar kesme işlemine alınır. İstenilen boyutlarda milimetrik olarak kesim işlemi gerçekleşir. 
  4. Otoklav süresi: kesim işlemi tamamlandıktan sonra gazbetonların istenilen mukavemete gelmesi için yüksek basınçlı buhar işlemine tabi tutulur. Ön kürleme süresinde gözenekli hale gelen gaz betonlar otoklav işlemi ile hızlı bir şekilde mukavemet kazanır. Otoklav sonrası kalite kontrolü yapılan ürünler kullanıma hazır hale gelir. 

Gazbeton Üretim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gazbetonun üretim sürecinde üretim kapasitesini belirleyen bölümlerden biri, malzemenin kalıptan çıkarılması için gerekli olan kesim sertliği değerine ulaşması için gereken ön kürleme süresi ve son ürünü elde etmek için gerçekleştirilen otoklav süresidir.

Ön kürleme süreci önemli derecede zaman ve enerjinin harcandığı bir süreçtir. Bu sürenin kısaltılması ürünlerin daha hızlı kesim sertliğine ulaşmasın anlamına gelir. Böylece hem üretim kapasitesinin artmasına hem de kalıp maliyetinin azalmasına fayda sağlar.

Bu yazımızda hafif beton ürünlerin kullanılması ile sağlanacak faydalara değindik. Ayrıca gazbetonun üretimi için gerekli hammaddeler ve üretim prosesini özetledik. Bir sonraki yazımızda gazbeton prosesinde kullanılan gri Portland çimento yerine beyaz çimento kullanılması ile üretim verimliliği ve ürün kalitesine olan faydalarına değineceğiz.

Kullanılan Kaynaklar:

Yazar: Sibel Kurt Sönmez

Beton; çimento, agrega (çakıl,kum, mıcır vb.), su ve bazı katkı maddelerinin karıştırılarak oluşturulduğu bir yapı malzemesidir. Başlangıçta plastik ve akıcı kıvamda olan …

İnşaat ve yapı malzemeleri sektörü, hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkan ve her anlamda etkileşimde bulunan malzemelerle dolu. Ancak çimento, bu geniş yelpazede …