Yatırımcı İlişkileri

Sıkça Sorulan Sorular

Son 5 yılda dağıtmış olduğumuz kar payı oranları aşağıdaki listede gösterilmektedir;

  • Şirketimiz 2022 yılı karından, tam mükellef kurumlar ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef ortaklarımıza brüt % 296,11 oranında, diğer ortaklarımıza ise % 10 gelir vergisi stopajı yapılarak net % 266,50 oranında kar payı dağıtımına 05.04.2023 tarihinde başlanılmış olup, kar dağıtım işlemi tamamlanmıştır.
  • Şirketimiz 2021 yılı karından, tam mükellef kurumlar ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef ortaklarımıza brüt % 148,06 oranında, diğer ortaklarımıza ise % 10 gelir vergisi stopajı yapılarak net % 133,25 oranında kar payı dağıtımına 04.04.2022 tarihinde başlanılmış olup, kar dağıtım işlemi tamamlanmıştır.
  • Şirketimiz 2017 yılı karından, tam mükellef kurumlar ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef ortaklarımıza brüt % 50 oranında, diğer ortaklarımıza ise % 15 gelir vergisi stopajı yapılarak net % 42,50 oranında kar payı dağıtımına 02.04.2018 tarihinde başlanılmış olup, kar dağıtım işlemi tamamlanmıştır.
  • Şirketimizin, 30.10.2007 tarihli Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aldığı kararlar ve alınan izinler neticesinde, devralmak suretiyle OYSA ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ile birleşmesi nedeniyle çıkarılmış sermayesi 121.305.600.-YTL'dan, 13.778.842.- YTL artırılarak, 135.084.442.- YTL'sına çıkartılmıştır.Şirketimiz, bu defa artırılan 13.778.842.- YTL'lik sermayeyi temsilen hamiline yazılı pay ihraç ederek, Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19, 20'inci maddeleri hükümlerine uygun olarak, devralınan OYSA ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'nin ortaklarına, 0,663219'lık değiştirme oranına göre, 1 Ykr itibari değerdeki 1 adet OYSA ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (ISIN Kodu: TRANIGDE91F2) payına 0,663219 adet 1 Ykr itibari değerde hamiline yazılı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ISIN Kodu: TRACIMSA91F9) payı verecektir.
  • Şirketimiz 10.12.2003 tarihinde % 80 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmıştır. Ortaklarımız ellerinde bulunan senetlerinin üzerindeki 13 nolu kupon karşılığı % 80 oranında yeni hisse senedi alabileceklerdir.
  • Şirketimiz 11.12.2002 tarihinde % 100 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmıştır. Ortaklarımız ellerinde bulunan senetlerinin üzerindeki 12 nolu kupon karşılığı % 100 oranında yeni hisse senedi alabileceklerdir.
  • Şirketimiz 04.02.2002 tarihinde % 100 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmıştır. Ortaklarımız ellerinde bulunan senetlerinin üzerindeki 11 nolu kupon karşılığı % 100 oranında yeni hisse senedi alabileceklerdir.
  • Şirketimiz 27.09.2023 tarihinde % 600 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmıştır.