Sürdürülebilirlik

İklim Değişikliği Stratejisi

Uluslararası bir çimento üreticisi olarak vizyonumuz, iklim değişikliği etkilerini değerlendirme ve sera gazı emisyonlarını azaltma konularında Türkiye’de lider şirket olmaktır.

Şirketimizin küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki temel amacı, iklim değişikliği politikalarını, şirket hedef ve stratejileri ile entegre ederek, tüm paydaşlarımızın destek ve katkısını sağlamak; üretim süreçlerimizin her aşamasında spesifik enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için çözüm yolları araştırmak ve bu alanda gerekli aksiyonları almaktır.

Stratejimiz;

Sera gazı envanter çalışmalarımız gereğince yıllık sera gazı emisyon hesaplarını yapmak, gelecek projeksiyonlar için hedefler oluşturmak ve emisyon miktarının düşürülmesi için çözüm yöntemleri geliştirmektir.

Hedefimiz;

2015 baz yıl alınarak, 2025 yılında birim ton klinker başına düşen CO2 oranının % 1,95 azaltılmasıdır.

Bu hedefe ulaşmak için yapacaklarımız;

  • Enerji verimliliği ölçümleri ile üretim süreçlerini takip etmek,
  • Proses verimliliğini geliştirmek,
  • Çimento katkı oranını artırmak,
  • Alternatif enerji kaynaklarını kullanmaktır.
English Spanish Türkçe