silis-dumani-nedir

Okuma Süresi 2dk 15sn.

Paylaş:

Silis Dumanı Nedir? Betonda Silis Dumanı Kullanımı Neye Yarar?

Silis dumanı tanımı, neden kullanıldığı, betonda kullanımının nasıl olduğu, beton özelliklerine etkisi, kullanım avantajları sizin için özetledik. Taze beton içerisinde kullanımında, silis dumanının fiziksel ve kimyasal özellikleri sayesinde segregasyon olma olasılığını azaltır. Silis dumanı optimum oranlarda kullanıldığında, sertleşmiş betonda puzolanik etki göstererek dayanım artışına neden olur.

Silis Dumanı (Silika Füme-Mikro Silika) Nedir?

Silis dumanı, silikon veya silikon içeren alaşımların üretiminin bir yan ürünü olarak elektrik ark fırınlarında üretilen çok ince kristal olmayan silikadır. Bir silis dumanı partikülünün ortalama boyutu, ortalama bir portland çimentosu partikülünden yaklaşık 100 kat daha küçüktür. Malzemenin yoğunluğu 2,2g/cm3, birim hacim ağırlığı ise 200-250kg/cm3 mertebesindedir. Türkiye’de Antalya Ferrokrom tesislerinde yılda ortalama 500 - 1000-ton civarında üretilir.

Silis Dumanı Neden Kullanılır? Silis Betonda Kullanımı Neye Yarar?

Silis dumanı betonda mineral dolgu maddesi ve ayrıca puzolan olarak kullanılabilir. Çimentonun suyla olan reaksiyonunun ürünü olan kalsiyum hidroksitle (Ca(OH)2) tepkimeye girerek C-S-H Jeli oluşturur. C-S-H Jeli betonda dayanımı sağlar, oluşması istenen üründür. Uçucu kül ve granüle yüksek fırın cürufu gibi diğer puzolanik malzemelere göre daha reaktiftir.

silis-dumani-nasil-kullanilir

Silis Dumanının Beton Özelliklerine Etkisi

Silis dumanının çimentonun suyla olan reaksiyonuna kimyasal etkisinin yanında fiziksel etkisi de bulunur. İnce olması ve mineral yapısı sayesinde çimentonun su ile olan reaksiyonunu hızlandırarak betonun dayanım kazanma sürecini hızlandırmış olur. Yüzey alanının çok yüksek olması, içerisinde bulunduğu yapının su ihtiyacını artırır. İkame edildiği karışımlara süper akışkanlaştırıcı eklenmesi tavsiye edilir. Silis dumanı ikamesi karışım tasarımında, kür şartlarının aynı olması halinde bütün yaşlarda betonun basınç dayanımını artırır.

Beton tasarımında, silis dumanı kullanımının %10, su/çimento oranının 0.6 mertebelerinin altında olması halinde silis dumanının betonun kuruma rötresini azaltır. Geçirgenlik betonun dayanıklılığı üzerinde etkili olan en önemli parametredir. Betonun geçirgenliği düştükçe dış etkenlere karşı dayanıklılığı artar. Silis dumanı boşluklarda kararlı C-S-H jeli oluşturur ve geçirimliliği azaltır.

Silis dumanı ikamesi betonda gerçekleşebilecek sülfat atağına karşı betonun dayanıklılığını artırır ayrıca zararlı alkali silika genleşmesine karşı beton direncini artırır.

Silis Dumanı Kullanımının Avantajları

Silis dumanı kullanımı avantajları teknik ve çevresel olarak ikiye ayrılabilir:

1) Teknik Avantajlar:

  • Betonun dayanıklılığını artırması,
  • Betonun basınç dayanımını artırması,
  • Betonda kullanımı için öğütülmesine gerek olmaması.

2) Çevresel Faydalar:

Mineral Katkılar çimento Klinkerinin daha az kullanılmasını sağlamakta, bu sebeple:

  • Daha az sera gazı emisyonu salınımı,
  • Atık ürün olduğu için doğanın daha az kirlenmesini,
  • Atıkların saklanmasında kullanılan enerjinin tasarrufu sağlanabilmektedir.

silis-dumani-avantajlari

Neden Silis Dumanı Kullanmalısınız?

Silis dumanı mineral katkı ve puzolanik katkı olarak betonda kullanılabilen mikro boyutta malzemedir. Çimento taneleri arasındaki boşlukları doldurarak granülometriyi iyileştirmektedir. Yapısından dolayı çok büyük yüzey alanı ile net su ihtiyacını artırır. Çimentoya ikame olarak %5 oranında kullanılması halinde su ilavesine gerek duyulmazken, yüksek miktarlarda kullanımında akışkanlaştırıcı gerekir. Betonda geçirgenliği azaltır, beton basınç dayanımını artırır.

Kullanılan Kaynaklar:

Hazır Beton Bölümünden Seçtiklerimiz

Soğuk Havada Beton Dökümü: Teknik Kılavuz

Günlük ortalama hava sıcaklığı, bir gece yarısından bir sonraki gece yarısına kadar geçen süre içerisindeki en düşük ve en yükse...

Soğuk Havada Beton Dökümü Betona Nasıl Etki Eder?

Soğuk havada beton dökümü, beton dayanımı ve dayanıklılığı ile ilgili problemlere sebep olabilir. Yazımızda, soğuk havada beton ...