Gri Çimento kategorisindeki içerikler

Kayaçlar ve Grupları Nelerdir? Kayaç Döngüsü Nedir?

Kayaçlar Dünya’da en yaygın bulunan malzemelerdir. Yer bilimlerinde kaya, doğal olarak oluşan, düzenli ya da amorf bir yapıya sa...

Güneş Enerjisi Nedir? Çimento Sektöründe Yenilenebilir Kaynak Kullanımı

Günümüzde nüfus artışı ve sanayileşme gibi faktörlerle beraber artan enerji ihtiyacı, iklim krizi ile mücadele senaryolarının me...

Deneysel Çalışma: Karot Dayanımını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Karot dayanımını etkileyen faktörler, beton karakteristikleri ile ilgili faktörler ve deney değişkenleri olmak üzere iki gruba a...

Krom 6 Nedir? Çimentoda Nasıl Oluşur? Nasıl Düşürülür?

Çimentolarda bulunan Cr VI (Krom 6) insan sağlığı açısından zararları nedeni ile sektör tarafından takip edilmektedir. Avrupa Pa...

Puzolan ve Yüksek Fırın Cürufunun Çimento Üretiminde Kullanılmaları Nasıl Olur?

Farklı tip çimentoların kimyasal yapıları ve fiziksel özellikleri farklı olduğundan, hidratasyon sırasında farklı davranışlar gö...

Çimsa Çimento Türleri Nelerdir?

Çimsa, gri çimentonun yanı sıra ürettiği beyaz çimento ve kalsiyum aluminat çimentosu gibi özel ürünlerle de inovasyon konusunda...

Beton Güvenlik Bariyerleri Performans Sınıfları Nelerdir?

Beton bariyerler, yol güvenliği için sürdürülebilir bir çözüm sunarlar. Beton bariyerlerin çalışma alanındaki işçileri korumak i...

Güvenlik Bariyerleri: Beton Güvenlik Bariyerlerin Trafik Güvenliğindeki Önemi

Karayolu güvenliğini arttırma amacı ile yolcular ve diğer yol kullanıcılarını korumak, yoldan çıkan taşıtları güvenli şekilde yo...

Çimento Hammaddeleri: Çimento Alternatif Hammaddeleri ve Alternatif Yakıt Kullanımı

Hızla gelişen ve değişen dünyamızda, çimento üretiminin devam edebilmesi için farklı enerji kaynaklarına ve hammaddelere ihtiyaç...

Çimento katkıları: Çimentoda Krom VI ve Sürdürülebilirlik

Krom, çimento içerisinde ağırlıklı olarak Cr (III) ve Cr (VI) formlarında ulunur. Cr (III) çimentoda en fazla bulunan krom formu...

Agrega Çeşitleri: İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Elde Edilen Agregalar

Agrega kullanımı beton yapımının önemli bir parçasıdır. İnşaat sektöründeki atıkları azaltmak ve geri dönüşümü artırmak adına in...

Hidratasyon Süreçleri Nedir? Hidratasyon Aşamalarına Göre Dayanıklı Beton Nasıl Sağlanır?

Hidratasyon, çimento ile su arasındaki bir dizi geri dönüşü olmayan kimyasal reaksiyondur. Hidratasyon sırasında çimento-su hamu...

Klinker Nedir? Klinker Fazları ve Öğütme Parametreleri Arasındaki İlişki

Klinker çimentonun ana maddesidir ve yarı mamul olarak adlandırılır. Klinker, kireç taşı ve kilin beraber öğütülmesiyle elde edi...

Beton Özellikleri: Geçirgenlik Nedir? Nasıl Önlenir?

Geçirgenlik, çimentolu sistemlerin kullanım süresini doğrudan etkileyen önemli bir parametredir. Betonun içerisindeki boşlukları...

Prefabrik İmalatı: Prefabrik Yapı Elemanları İmalatında Buhar Kürü Nasıl Uygulanır?

Beton kür sıcaklığının yüksek tutulması sonucunda dayanım kazanma hızı artar. Erken dayanımın yüksek olması için beton elemanlar...

Çimento Katkıları: Çimentolu Sistemlerde Kullanılan Kimyasal Katkılar

Betonun dayanımını etkileyen en önemli parametrelerden biri su/çimento oranıdır. Bu oranın azalması beton dayanım ve dayanıklılı...

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımı Nedir?

Beton dünyada en yaygın biçimde kullanılan yapı malzemesidir. Dünya çapında yıllık üretim miktarı yaklaşık 13 milyar ton seviyel...

Etrenjit Nedir? Neden oluşur? Nasıl Önlenir?

Etrenjit, yüksek bir mineral sülfat kalsiyum sülfoalüminat içeriğine sahiptir. Doğal olarak oluşur veya harç ve betonda sülfat e...

Uçucu Kül Nedir? Çimentoda Uçucu Kül Neye Yarar?

İnce taneli mineral katkı maddeleri, beton üretiminde kullanılan temel malzemelerle (çimento, agrega ve suyun) beraber karılarak...

Çimento Tane Boyutu Dağılımının Performansa Etkisi Nedir?

Çimentonun tane boyutu dağılımı (PSD), dağılımın homojenliği ve özgül yüzey alanı çimentonun özellikle dayanımı üzerinde büyük e...

Krom: Çimentolarda Cr VI (Suda Çözünen Krom)

Çimentolarda bulunan Cr VI (Krom 6) insan sağlığı açısından zararları nedeni ile sektör tarafından takip edilmektedir. Avrupa’da...

Köpük Beton Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Köpük beton, basitçe tanımlayacak olursak, içinde %75’e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır. ...

Klinker Nedir? Çimento Kalite Kontrol Parametreleri Nelerdir?

Kalite kontrol parametreleri, çimento üretiminde hammadde tedariğinden başlayarak satış aşamasına kadar olan süreçlerde hammadde...

Hidratasyon Nedir? Çimento Hidratasyonu Nasıl Oluşur?

Beton bileşenleri karıştırıldıktan birkaç saat sonra plastik özeliği kaybolmuş katı bir yapı oluştururlar. Buna neden olan ve çi...