cimento-hammaddeleri-nedir
Okuma Süresi 2 dakika
Paylaş:

Çimento Hammaddeleri: Çimento Alternatif Hammaddeleri ve Alternatif Yakıt Kullanımı

Alternatif çimento hammaddeleri ve çimento yapımında alternatif yakıt kullanımının önemi hızla gelişen ve değişen dünyamızda artıyor. Çimento üretiminin devam edebilmesi için farklı enerji kaynaklarına ve hammaddelere ihtiyaç duyuluyor. Daha çevreci, daha yeşil çimentolar üretebilmek için kullanılan alternatif yakıt ve hammaddelerin çimento sektöründe kullanımının genel hatlarını sunuyoruz. Çimento katkıları hakkında daha fazla bilgi almak için Çimento Katkıları: Çimentolu Sistemlerde Kullanılan Kimyasal Katkılar ve Çimento katkıları: Çimentoda Krom VI ve Sürdürülebilirlik yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Alternatif Yakıt ve Hammadde Kullanımı

Doğal kaynakların korunmasının yanı sıra, CO2 salınımlarının çevreye verdiği zararların azaltılması her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Portland çimento klinkeri üretilirken, ton başına yaklaşık olarak 0,5 ton CO2 salınımı yapılıyor. Doğanın sürdürülebilirliğinin devamı için, atıkların kendi içlerinde barındırdıkları kalori değerlerinden faydalanmak ve çimento fırınında alternatif yakıt veya hammadde olarak kullanmak, CO2 salınımını azaltmayı sağlarken aynı zamanda çevrenin korunması açısından alınması gereken aksiyonların başında geliyor.

Endüstriyel atıklar, çimento ve beton sektöründe, kalorifik değeri yüksek olan, tehlikesiz atıklar, alternatif yakıt olarak kullanılırken, kimyasal içeriği doğal hammadde içeriğine yakın olan atıklar ise alternatif hammadde olarak kullanılıyor.

Çimento üretim maliyetinin azaltılması, doğada çok uzun süre yok olmayan atıkların değerlendirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların alternatif yakıt olarak kullanılması sonucu kül açığa çıkmaması, alternatif yakıt ve hammadde kullanımının başlıca faydaları olarak sıralanabilir.

Çimento Üretiminde Kullanılan Alternatif Yakıtlar:

Çimento üretiminde kullanılabilen alternatif yakıtların bazıları aşağıda sıralanmıştır.

1. Kullanılmış/Atık Lastikler

2. Ahşap Atıkları

3. Tekstil Atıkları

4. Plastik Atıkları

5. Kağıt/Karton Atıkları

6. Atık Yağlar

7. Kullanılmış Çözücüler

8. Ağartma Toprağı

9. Sintine Atıkları

10. Kontamine Atıklar

11. Solventler

12. Arıtma Çamurları

Şekil 1. Çimento Sektörüne Kullanılan Alternatif Yakıtlar

Çimento Sektöründe Kullanılan Alternatif Hammaddeler

Çimento sektöründe kullanılan alternatif hammaddeler ise, başka prosesler sonucu açığıa çıkan, bünyesinde CaO, SiO2, Al2O3, Fe2Ove SO3 gibi bileşenler barındıran, mermer atığı, alçı atığı, döküm kumu gibi malzemelerin yanı sıra, çeşitli madencilik faaliyetlerinden elde edilen pasalardır.

Şekil 2. Çimento Sektöründe Kullanılan Alternatif Hammaddeler

Çimento üretiminde kullanılacak atıklar, cinsine, kalorifik değerine ve tane boyutuna göre farklı noktalardan beslenerek sisteme dahil edilir. Bir alternatif yakıttan ve/veya hammaddeden en iyi verimi sağlamak için homojen halde olması, kimyasal içeriğinin tespit edilmesi ve proses koşullarının iyi bilinmesi gerekir.

Ağırlıklı olarak gri çimento üretiminde kullanılan alternatif yakıt ve hammaddeler, artık beyaz çimento üretiminde de kullanılmaktadır. Gerek gri gerekse beyaz çimento üretiminde kullanılabilen alternatif kaynaklar, süreç düzgün yönetildiği sürece ürün kalitesinde herhangi bir olumsuzluk göstermez.

Gelişebilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi için klinker-çimento minerolojisinin iyi bilinmesi, fırın koşullarının iyi yönetilmesi ve atık beslemesinin düzenli yapılması oldukça önemlidir. Atık içinde bulunabilecek olan ağır metal etkileri göz önüne alınarak yapılan çalışmalarda, ürün kalitesi bozulmadan daha çevreci çimentolar üretmek mümkün.

Alternatif Yakıt ve Hammadde Kullanımının Önemi

Ekolojik dengeyi korumanın her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde, ürünlerimizin kalitesini bozmadan, yeşil çimento üretebilmek için alternatif yakıt ve alternatif çimento hammaddeleri kullanım miktarının artırılması konusunda hassasiyetle çalışmaya devam ediyoruz.

Yazar: Ayten Çaputçu

Beton; çimento, agrega (çakıl,kum, mıcır vb.), su ve bazı katkı maddelerinin karıştırılarak oluşturulduğu bir yapı malzemesidir. Başlangıçta plastik ve akıcı kıvamda olan …

İnşaat ve yapı malzemeleri sektörü, hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkan ve her anlamda etkileşimde bulunan malzemelerle dolu. Ancak çimento, bu geniş yelpazede …