transparan-beton

Okuma Süresi 2dk 15sn.

Paylaş:

Transparan Beton Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Dünyada en çok kullanılan yapı malzemesi kuşkusuz betondur. Betonun bu kadar yoğun kullanılması, yeni tasarımlar ve farklı beton uygulamaları için araştırmaları da beraberinde getirmektedir. Üreticiler farklı beton alternatifleri sunmak amacıyla kalite, dekoratif özellik ve ekonomik açıdan farklı beton türleri tasarlamaktadırlar. Bunlara en güzel örneklerden biri transparan betondur. Transparan betonlar, saydam beton ismiyle de anılmaktadır ve günümüzde popüler olan uygulamalardan biridir.

Transparan Beton Nedir?

Betonda farklı elyaf çeşitlerinin kullanılması uzun yıllardır uygulanmakta. Ancak günümüzde farklı uygulamalar için farklı elyaf türleri tercih edilmektedir. Transparan beton; lif türlerinden optik lifler veya fiber ile yapılmaktadır. Yarı saydam özelliği olan optik fiberler içlerinden ışığı yönlendiren ve ışığı iletebilen bir yapıya sahip liflerdir. Beton içerisine özel bir uygulama yöntemi ile yerleştirilmesi sonucu transparan betonlar elde edilir.

transparan-beton-nedir

Resim 1. Transparan betonda kullanılan optik fiberler

Transparan Beton Nerelerde Kullanılır?

2000’li yıllarda geliştirilen transparan beton yeni bir teknolojidir ve optik özelliğe sahip cam elyafın beton içerisinde homojen dağılarak betona transparan özellik katmasına dayanır. Transparan veya şeffaf betonlar, Almanya, Amerika gibi birçok ülkede popüler bir hale gelmiştir. Transparan betonlar dekoratif uygulamaların yanı sıra birçok farklı alanda da tercih edilirler;

  • Transparan beton mimari uygulamalar için estetik ve mukavemeti bir arada sunar.
  • Transparan betonun en sık kullanıldığı alan geçirgen duvar paneli imalatlarıdır.
  • Beton tasarımının üretici firma kontrolünde olması sebebiyle yapısal beton eleman olarak prefabrik şeklinde imal edilebilir.
  • Transparan beton -bölme duvar olarak- iç mekân uygulamalarında da kullanılabilir.
  • Transparan betonun en önemli uygulamalarından biri de zemin döşemeleridir. Alttan ışıklandırma (LED kullanılarak) ya da fosfor ilave edilerek gündüz normal beton şeklinde görülen yüzey, gece istenen renkte parlamaya başlar.
  • Transparan beton görselliğin ve estetiğin ön planda olduğu her mekânda kullanılabilir. Örneğin; dekoratif elemanlar, masa üstü süslemeler, renkli beton uygulamaları vb.

Transparan Beton Nasıl Yapılır?

Liflerin diziliş yönü, ışığın doğru iletilmesinde dikkat edilmesi gereken parametredir. Cam elyaf ile betonun bir arada kullanılması eskiden beri süregelen bir uygulamadır. Günümüzde ise trend, cam elyaf yerine optik özelliği olan cam elyafın sisteme entegre edilmesidir. Optik özelliğe sahip cam elyaf ışığı betonun içinden geçmesini sağlar ve betonu transparan hale getirir. Trasparan beton hazırlanırken aşağıdaki adımlar izlenir;

1. Kilden oluşan alt tabaka su emmeyecek ve sızdırmayacak bir yan kalıbın altına yerleştirilir.

transparan-beton-nerelerde-kullanilir

Resim 2. Transparan beton kalıp hazırlanması

2. Fiber Optik Lifler temin edilip istenen boyutlarda kesilir.

transparan-beton-nasil-yapilir

Resim 3. Optik liflerin istenilen boyutta hazırlanması

3. Lifler, önceden hazırlanan alt tabanı kil kalıbın içine, şekilde gösterildiği şekilde -ışığın geçmesi istenen doğrultuda- yerleştirilir.

transparan-beton-neden-yapilir

Resim 4. Liflerin transparan betona yerleştirilmesi

4. Beton karışımı, fiber optik lif dizilişini bozmayacak şekilde kalıba boşaltılır, beyaz çimento kullanımı ışık iletimi konusunda avantaj sağlar.

transparan-beton-dokumu

Resim 5. Betonun kalıba yerleştirilmesi

5. Beton mukavemetini kazandıktan sonra kilden oluşan alt tabaka kolayca beton yüzeyden ayrılır, beton kalıptan çıkartılır.

transparan-beton-avantajlari

Resim 6. Kil kalıbın transparan betondan çıkarılması

6. Beton yüzeyinde görünen lifler kesilir, beton yüzeyi zımparalanarak ya da silinerek kusursuz yüzey ortaya çıkartılır.

transparan-beton-dikkat-edilmesi-gerekenler

Resim 7. Transparan betonun zımparalanarak şekil verilmesi

Neden Transparan Beton Kullanmalısınız?

Transparan beton, çevreci özelliklerinin yanında dekoratif olarak da birçok avantaj sağlar. Optik fiberlerin pahalı olması nedeniyle geleneksel betonlara göre henüz az kullanılmaktadır. Geleneksel betonlara tam anlamıyla alternatif olamamasının bir diğer nedeni ise özel işçilik gerektiren bir uygulama olmasıdır. Ancak daha düşük maliyetli alternatiflerin gelişmesi ile transparan betonlar hala trend uygulamalar arasında yerini almaktadır. Özellikle ışık ihtiyacının artırılması istenilen bodrum katları, gece aydınlatılması istenilen yol kenarları ve trafik alanları gibi güvenlik ihtiyacı olan bölgeler de transparan uygulamaları alternatif olarak tercih edilmektedir.

Kullanılan Kaynaklar:

Beyaz Çimento Bölümünden Seçtiklerimiz

Beyaz Beton Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Beyaz betonun, gri betondan farklı olmasındaki en temel özellik beyaz renge sahip olmasıdır. Betonun beyazlığı; içerisinde bulun...

Beyaz Çimento ve Prefabrik İmalatları: Teknik Avantajları

Beyaz çimento, estetik değerinin yüksek olması ve yüksek erken dayanım vermesi sebebiyle; mimari ve dekoratif beton imalatları, ...