Sustainability

Stakeholder Relations

Stakeholder engagement is a process in which we constantly exchange information and opinions with our stakeholders regarding our activities. In the meantime, while our stakeholders share their perspectives and priorities with Çimsa, we, at Çimsa, evaluate and manage the possible risks and opportunities for our stakeholders.

Our employees, shareholders and investors, customers, local community and the public, our suppliers and public institutions constitute our primary stakeholders group.

We sustain our activities in an interactive communication and collaboration with our stakeholders in this group. Stakeholder communication carried out as part of the business cycle offers an extremely valuable platform for Çimsa to accurately understand, measure and assess the demands and expectations. Besides our primary stakeholders group, we continue our operations in close communication with other stakeholders including academic institutions, media, etc.

paydaş
unnamed

Stakeholder engagements can take place at local, national, or international level, and also cover business, environmental, governance, human rights, occupational health and safety, operational, social and other related issues. Communication with stakeholders, which can vary in terms of form and timing according to stakeholder type and subject content, is mostly engaged as part of daily trade and service cycle.

At this point, organizing events, seminars, and social activities to meet with stakeholders periodically, conducting stakeholder-specific measurements through various surveys, and getting effective feedback from stakeholders through field visits, etc. are significant steps in our stakeholder engagement plans, which are developed to enrich what we share. We carry out these activities systematically.

Paydaş Nasıl Değer Üretiyoruz Paydaş Öncelikleri İletişim Kanalı
Çalışanlar
Çalışanlarımızın tercih ettiği ve geliştiği bir iş ortamı oluşturarak

Yetenek, bilgi ve tecrübe gelişimi sağlayarak ve kazandırarak

Şirkete dair bağlılık ve aidiyet duygusu yaratarak
İş sağlığı ve güvenliği

İş’te eşitlik

İş sürekliliği

Finansal performans

Uluslararası piyasada büyüme

Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti

Dijitalleşme Kültürel ve teknolojik dönüşüm

Risk yönetimi
SA-Etik ilkeleri

Toplu iş sözleşmesi

Kurumsal politikalar/prosedürler

İş sağlığı ve güvenliği kurulları

Entegre faaliyet raporu

Şirket içi iletişim araçları (Çimsalife, Whatsapp destek hattı, duyurular)

Öneri sistemi (Yatutarsa)

Çalışan eğitimleri

Online platformlar

Sosyal etkinlikler
Hissedarlar ve Yatırımcılar
Kârlılık ve hissedar değeri yaratarak

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızla

Riskleri ve fırsatları yöneterek
Finansal performans

Uluslararası piyasada büyüme

Paydaşlar için üretilen doğrudan/dolaylı ekonomik değer

Kurumsal yönetim

Risk yönetimi

İklim değişikliği ve enerji yönetimi

İş etiği ve uyum

İş sağlığı ve güvenliği
Entegre faaliyet raporu

Küresel raporlar (CDP, UNGC-CoP)

Refinitiv ESG Contributor Tool

Ara dönem faaliyet raporları

Genel kurul toplantıları

Bilgilendirme ve özel durum açıklamaları

Yatırımcı sunumları

Toplantılar

SA-Etik İlkeleri

Online platformlar
Müşteriler 
(Bayiler ve Kullanıcılar)
Müşterilerimizin tercih ettiği sürdürülebilir ürünler yaratarak

Yüksek performans ve güvenilirlikte ürünler sunarak

Müşteri memnuniyeti yaratarak
Ürün kalitesi ve çeşitlilik

Sürdürülebilir ve katma değeri yüksek ürünler

Ürün güvenliği

Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti

Sürdürülebilirlik

Dijitalleşme-inovasyon

İş etiği ve uyum

Kurumsal yönetim

Çevresel performans
Ürün marka-pazar araştırmaları

Müşteri memnuniyet anketi

Bayi toplantıları

Periyodik toplantı ve ziyaretler

Entegre faaliyet raporu

Teknik eğitimler

SA-Etik ilkeleri

Online platformlar
Yerel Halk ve Kamuoyu
Çevresel ve iklim krizine dair sorumluluklarımızı yerine getirerek

Toplumsal katma değeri yüksek pozitif etkiler oluşturarak

Bulunduğumuz bölgede istihdam kaynağı olarak
Kamu ve paydaşlarla ilişkiler

Sosyal sorumluluk çalışmaları

İş sağlığı ve güvenliği

İklim değişikliği yönetimi

Emisyon yönetimi

Su yönetimi

Atık yönetimi

Biyoçeşitlilik ve ekosistem geliştirme faaliyetleri

Döngüsel ekonomi çalışmaları
Sponsorluklar

STK üyelikleri ve iş birlikleri

Entegre faaliyet raporu

Toplumsal gelişim projeleri

Çevresel değerlendirme toplantıları

Online platformlar
Tedarikçiler
Dönüşüm stratejilerimize hizmet eden tedarikçi ağı yaratarak

Tedarikçilerimizin dönüşümüne destek vererek

Tedarikçilerimiz için katma değer sağlayan, sürdürülebilir bir müşteri olarak
İş etiği ve uyum

İş’te eşitlik

İş sürekliliği

Tedarik zinciri yönetimi

Paydaşlar için üretilen doğrudan/dolaylı ekonomik değer

Kurumsal yönetim

Sürdürülebilirlik

İş sağlığı ve güvenliği

Risk yönetimi

Döngüsel ekonomi çalışmaları

Kamu ve paydaşlarla ilişkiler

Dijitalleşme-inovasyon
SA-Etik ilkeleri

Entegre faaliyet raporu

Kurumsal politikalar/prosedürler

Online platformlar

Paydaş toplantıları
Kamu Kurumları
Yasal gereklerin uygulanmasını sağlayarak ve sektörde bu konuda rol model olarak

Kanun ve yönetmelikler bazında gelişim süreçlerine destek vererek
Kamu ve paydaşlarla ilişkiler

Sosyal sorumluluk çalışmaları

İş sağlığı ve güvenliği

Sürdürülebilirlik

İklim değişikliği yönetimi

Emisyon yönetimi

Su yönetimi

Atık yönetimi

Biyoçeşitlilik ve ekosistem geliştirme faaliyetleri

Döngüsel ekonomi çalışmaları

AR-GE-dijitalleşme-inovasyon
Entegre faaliyet raporu

Toplantı ve görüşmeler

Denetimler

Teknik raporlar

Online platformlar

Sosyal etkinlikler

Sponsorluklar

İş birlikleri
stake-holder-relations-1