Yatırımcı İlişkileri

Borçlanma Aracı İhraçları

Şirketimiz tarafından 1 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvilin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

2022 Yılı İhraç Belgesi

2022 Yılı SPK Başvuru Belgesi

2020 Yılı İhraç Belgesi

2020 Yılı SPK Başvuru Belgesi

Kredi Derecelendirme Notu Basın Açıklaması 2019

2018 Yılı İhraç Belgesi

2018 Yılı SPK Başvuru Belgesi

Kredi Derecelendirme Notu Basın Açıklaması 2018